Kalendar

18

  1. Beograd - Regionalna obuka „Javne nabavke u lokalnoj samoupravi“
  2. Beograd - Regionalna obuka „Elektronska uprava“
  3. Kanjiža - Regionalna radionica o akcionom planiranju, programiranju i finansiranju javnog zdravlja na nivou gradova i opština
  4. Vrnjačka Banja - Obuka „Privlačenje i upravljanje investicijama“
  5. Zlatibor - Obuka - „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi zasnovano na kompetencijama“
svi događaji

Naše teme

Podrška gradovima i opštinama