Biblioteka

Model poslovnika skupštine opštine/grada

Preuzmi

Model poslovnika Opštinskog/Gradskog veća

Preuzmi

Model statuta grada sa više gradskih uprava

Preuzmi

Model statuta grada

Preuzmi

Bilten projekta Jačanje mreže Radnih tela za praćenje primene Etičkog kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave

Preuzmi

Brošura Projekta `Podrška jačanju građanskog učešća na lokalnom nivou`

Preuzmi

Brošura Građansko učešće na lokalnom nivou

Preuzmi

Interno rukovođenje, proces promena (srpski)

Preuzmi