Biblioteka

Procena statusa elektronske uprave u jedinicama lokalne samouprave

Preuzmi

Priručnik za prosvetnu inspekciju

Preuzmi

Priručnik za sprovođenje principa dobrog upravljanja na lokalnom nivou

Preuzmi

Priručnik za sprovođenje principa dobrog upravljanja na lokalnom nivou

Preuzmi

Priručnik za lokalnu inspekciju za puteve

Preuzmi

Priručnik za uspostavljanje partnerstava gradova i opština Republike Srbije sa gradovima i opštinama drugih država

Preuzmi

Vodič za primenu Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave

Preuzmi

Priručnik za građevinske inspektore u jedinicama lokalne samouprave

Preuzmi