Publikacije, analize i programska dokumenta

Najbolja praksa u lokalnim samoupravama u Srbiji - priručnik studije slučaja

Preuzmi

Međuopštinska saradnja u Srbiji: mogućnosti i izazovi

Preuzmi

Razlozi za uvođenje stambene politike kao izvorne nadležnosti lokalne samouprave

Preuzmi

Analiza efekata različitih institucionalnih oblika za sprovođenje nadležnosti u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja

Preuzmi

Analiza mogućnosti davanja ovlašćenja jedinicama lokalne samouprave da utvrđuju javni interes za objekte od lokalnog značaja

Preuzmi

Analiza postojećeg načina dostavljanja podloga za potrebe izrade prostornih i urbanističkih planova

Preuzmi