Publikacije, analize i programska dokumenta

Priručnik za izradu projekata

Preuzmi

Seoske utrine i pašnjaci - pravna analiza i preporuke

Preuzmi

Priručnik za ruralni razvoj

Preuzmi

Izrada planova za podršku razvoju sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika na lokalnom nivou

Preuzmi

Sektorsko planiranje – Obezbeđivanje sveobuhvatnog razvoja

Preuzmi

Priručnik za planiranje kapitalnih investicija

Preuzmi