Publikacije, analize i programska dokumenta

PRVI EU SLUŽBENICI U SRBIJI „Uspostavljanje mreže EU službenika u pilot gradovima u Srbiji“

Preuzmi

Sektorsko planiranje – Obezbeđivanje sveobuhvatnog razvoja

Preuzmi

Lokalna samouprava i proces pristupanja Srbije EU - od posmatrača do partnera

Preuzmi

KA ČLANSTVU SRBIJE U EU - ULOGA LOKALNIH SAMOUPRAVA I STALNE KONFERENCIJE GRADOVA I OPŠTINA U PRISTUPNIM PREGOVORIMA

Preuzmi

Analize uticaja procesa evropskih integracija na lokalne samouprave u Srbiji

Preuzmi

Analiza uticaja procesa pristupanja Srbije EU na lokalne samouprave - Oblast regionalne (kohezione) politike EU

Preuzmi