Publikacije, analize i programska dokumenta

Evropske novosti - Broj 4

Preuzmi

Priručnik za uspostavljanje partnerstava gradova i opština Republike Srbije sa gradovima i opštinama drugih država

Preuzmi

Evropske novosti - Broj 3

Preuzmi

Priručnik za zaposlene na poslovima evropskih integracija u lokalnim samoupravama

Preuzmi

Evropske novosti - Broj 2

Preuzmi

Analiza uticaja evropskih integracija na lokalnu samoupravu u Srbiji - oblast zaštite osnovnih prava

Preuzmi