Publikacije, analize i programska dokumenta

Analiza učinka i kapaciteta jedinica lokalnih samouprava u primeni principa dobrog upravljanja - Izvod iz analize

Preuzmi

Najbolja praksa u lokalnim samoupravama u Srbiji - priručnik studije slučaja

Preuzmi

Međuopštinska saradnja u Srbiji: mogućnosti i izazovi

Preuzmi

Analiza sistema mesne samouprave

Preuzmi

Analiza sistema nadzora Skupštine jedinice lokalne samouprave nad sprovođenjem budžeta

Preuzmi

Metodologija za utvrđivanje indeksa odgovornosti, transparentnosti i proverljivosti na lokalnom nivou

Preuzmi