Publikacije, analize i programska dokumenta

Vertikalna dimenzija dobrog upravljanja - Principi i pristupi u saradnji države i lokalnih samouprava u oblasti socijalne zaštite

Preuzmi

Sporazum o saradnji između Ministarstva zdravlja i Stalne konferencije gradova i opština

Preuzmi

Mehanizmi za postizanje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou

Preuzmi

Sektorsko planiranje – Obezbeđivanje sveobuhvatnog razvoja

Preuzmi

Rodna ravnopravnost kroz SKGO akciju

Preuzmi

Analiza "Uvođenje rodne perspektive i pristupa, program Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU - druga faza"

Preuzmi