Biblioteka

Analiza postojećeg načina dostavljanja podloga za potrebe izrade prostornih i urbanističkih planova

Preuzmi

Analiza sistema mesne samouprave

Preuzmi

Analiza sistema nadzora Skupštine jedinice lokalne samouprave nad sprovođenjem budžeta

Preuzmi

Seoske utrine i pašnjaci - pravna analiza i preporuke

Preuzmi