Biblioteka

Najbolja praksa

Preuzmi

Brošura o Stalnoj konferenciji gradova i opština

Preuzmi

Brošura o Savetodavnom centru SKGO

Preuzmi

Statutarna rezolucija i Povelja Kongresa (prevod)

Preuzmi

Evropski kodeks ponašanja lokalnih i regionalnih izabranih predstavnika (prevod)

Preuzmi

Strateški akcioni plan Opštine Knjaževac

Preuzmi