ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

Konkursi

 • Štampaj
Sakrij filter
 • Početak 01.04.2017. Kraj 15.10.2017. Aktivan

  Konkurs za najbolje medijske priloge o praksi u lokalnoj samoupravi "Drugačije od drugih"

  Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije (SKGO) u okviru programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU - Druga faza" koji finansira Vlada Švedske

  raspisuje

  KONKURS ZA NAJBOLJE MEDIJSKE PRILOGE O PRAKSI U LOKALNOJ SAMOUPRAVI
  „DRUGAČIJE OD DRUGIH"

  • Ukoliko ste novinar lokalnog, regionalnog ili nacionalnog medija
  • Ukoliko ste u periodu od 1. aprila do 15. oktobra 2017. godine izveštavali o jednoj od sledećih tema: EU integracije...

  Detaljnije
 • Početak 05.09.2017. Kraj 20.10.2017. Aktivan

  Podrška lokalnim samoupravama-poziv za podnošenje predloga projekata u okviru Programa Exchange 5


  - Referenca: EuropeAid/139223/ID/ACT/RS -

  Poziv za podnošenje predloga projekata - grant šema u okviru Programa Exchange 5 objavljen je 5. septembra 2017. godine. Predmet ovog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava (grantova) je jačanje kapaciteta lokalnih samouprava u Republici Srbiji u oblasti upravljanja imovinom na lokalnom nivou, u cilju približavanja javne uprave građanima i privredi. Grant šemu finansira Evropska unija u okviru Nacionalnog programa za Srbiju IPA 2014. ...

  Detaljnije
 • Početak 11.09.2017. Kraj 29.09.2017. Aktivan

  Inicijativa za inkluziju - otvoren poziv za dostavljanje predloga projekata

  Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u saradnji sa Nemačkom organizacijom za tehničku saradnju (GIZ) počela je realizaciju projekta „Inicijativa za inkluziju", koji finansira Federalno ministarstvo republike Nemačke za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ). Svrha predloženog projekta je stvaranje osnove za realizaciju inovativnih lokalnih ideja za zapošljavanje povratnika - tražilaca azila, potencijalnih tražioca azila, Roma i pripadnika drugih marginalizovanih i ugroženih društvenih gr...

  Detaljnije
 • Početak 19.09.2017. Kraj 09.10.2017. Aktivan

  KONKURS ZA RADNO MESTO SAVETNIK/SAVETNICA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST I LJUDSKA PRAVA

  Stalna konferencija gradova i opština - Saveza gradova i opština Srbije u okviru Programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu pridruživanja EU: Unapređenje kvaliteta usluga, dijaloga zainteresovanih strana i efikasnosti lokalne administracije", raspisuje konkurs za radno mesto

  SAVETNIK/SAVETNICA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST I LJUDSKA PRAVA

  koji će biti angažovan na period od godinu dana, uz mogućnost produžetka ugovora.

  U skladu sa razvojem i potrebama SKGO vremensko t...

  Detaljnije