ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

Konkursi

 • Štampaj
Sakrij filter
 • Početak 01.04.2017. Kraj 15.10.2017. Aktivan

  Konkurs za najbolje medijske priloge o praksi u lokalnoj samoupravi "Drugačije od drugih"

  Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije (SKGO) u okviru programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU - Druga faza" koji finansira Vlada Švedske

  raspisuje

  KONKURS ZA NAJBOLJE MEDIJSKE PRILOGE O PRAKSI U LOKALNOJ SAMOUPRAVI
  „DRUGAČIJE OD DRUGIH"

  • Ukoliko ste novinar lokalnog, regionalnog ili nacionalnog medija
  • Ukoliko ste u periodu od 1. aprila do 15. oktobra 2017. godine izveštavali o jednoj od sledećih tema: EU integracije...

  Detaljnije
 • Početak 23.08.2017. Kraj 22.09.2017. Aktivan

  UNDP - Javni poziv za jedinice lokalne samouprave za učestvovanje u ReLOaD projektu

  Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Albaniji, Bosni i Hercegovini (BiH), bivšoj jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Crnoj Gori, Kosovu* i Srbiji. Projekat je počeo 1. februara 2017. godine i njegov cilj, tokom tri godine, biće jačanje partnerstva između jedinica lokalne samouprave i civilnog društva u regionu Zapadnog Balkana kroz izgradnju i širenje transparentnog pristupa finansiranja organizacija civilno...

  Detaljnije
 • Početak 05.09.2017. Kraj 20.10.2017. Aktivan

  Podrška lokalnim samoupravama-poziv za podnošenje predloga projekata u okviru Programa Exchange 5


  - Referenca: EuropeAid/139223/ID/ACT/RS -

  Poziv za podnošenje predloga projekata - grant šema u okviru Programa Exchange 5 objavljen je 5. septembra 2017. godine. Predmet ovog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava (grantova) je jačanje kapaciteta lokalnih samouprava u Republici Srbiji u oblasti upravljanja imovinom na lokalnom nivou, u cilju približavanja javne uprave građanima i privredi. Grant šemu finansira Evropska unija u okviru Nacionalnog programa za Srbiju IPA 2014. ...

  Detaljnije
 • Početak 11.09.2017. Kraj 29.09.2017. Aktivan

  Inicijativa za inkluziju - otvoren poziv za dostavljanje predloga projekata

  Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u saradnji sa Nemačkom organizacijom za tehničku saradnju (GIZ) počela je realizaciju projekta „Inicijativa za inkluziju", koji finansira Federalno ministarstvo republike Nemačke za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ). Svrha predloženog projekta je stvaranje osnove za realizaciju inovativnih lokalnih ideja za zapošljavanje povratnika - tražilaca azila, potencijalnih tražioca azila, Roma i pripadnika drugih marginalizovanih i ugroženih društvenih gr...

  Detaljnije
 • Početak 13.09.2017. Kraj 21.09.2017. Aktivan

  Izbor nezavisnih ocenjivača za ocenu grant šeme “Podrška jedinicama lokalne samouprave“, EuropeAid/139223/ID/ACT/RS u okviru Programa Exchange 5

   

  POZIV ZA IZRAŽAVANJE ZAINTERESOVANOSTI ZA:

  Izbor nezavisnih ocenjivača za ocenu grant šeme "Podrška jedinicama lokalne samouprave", EuropeAid/139223/ID/ACT/RS u okviru Programa Exchange 5

  Interni broj.: 400/1
  od 13. septembra 2017. godine

  Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije (SKGO) sa zadovoljstvom objavljuje otvoreni poziv za izražavanje zainteresovanosti za izbor nezavisnih ocenjivača u vezi sa navedenom grant šemom koju fi...

  Detaljnije