Godišnji kalendar

Maj

Subotica - Obuka „Saradnja sa organizacijama civilnog društva i finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u partnerstvu sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, organizuje sedam regionalnih dvodnevnih obuka za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave (JLS) na temu „Saradnja sa organizacijama civilnog društva i finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja“. Ove obuke se sprovode u okviru Projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou", koji se realizuje preko Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO", a koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO.

Regionalne obuke se realizuju kao akreditovani program u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2019. godinu.

Cilj ove obuke je osposobljavanje polaznika za unapređenje saradnje JLS sa organizacijama civilnog društva (OCD), posebno u procesima odlučivanja i sprovođenja javnih usluga i adekvatno sprovođenje postupaka finansiranja programa od javnog interesa koje realizuju udruženja.

Dvodnevna regionalna obuka će se održati u četvrtak i petak, 9. i 10. maja, u Subotici, u hotelu „Patria“, Đure Đakovića 1a, sa početkom u 10 časova, a u skladu sa priloženom agendom. 

Za prijavu zaposlenih u JLS na regionalnu obuku, potrebno je poslati popunjeni prijavni formular iz priloga u:

1. skeniranoj verziji potpisom ovlašćenog lica, kao i

2. elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima) na adresu igor.pucarevic@skgo.org najkasnije do ponedeljka, 6. maja. 

Pozivno pismo za akreditovane obuke SARADNJA SA OCD - SUBOTICA, 9-10.5.2019.pdf

Okvirna agenda SKGO obuke - SU - 9-10.5.2019.pdf

Prijavni formular za SKGO obuku - SU - 9-10.5.2019.doc

Izvod iz NAJU Sektorskog programa - Saradnja sa OCD.pdf

Zlatibor - Obuka “saradnja sa OCD i finansiranje programa od javnog interesa”

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u partnerstvu sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, organizuje dvodnevnu obuku za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave (JLS) na temu „Saradnja sa organizacijama civilnog društva i finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja“.

Obuka će biti održana na Zlatiboru, u utorak i sredu, 21. i 22. maja, u hotelu „Mona“ (Ulica Miladina Pećinara 26), sa početkom u 10 časova.

Regionalne obuke se realizuju kao akreditovani program u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2019. godinu.

Cilj ove obuke je osposobljavanje polaznika za unapređenje saradnje JLS sa organizacijama civilnog društva (OCD), posebno u procesima odlučivanja i sprovođenja javnih usluga i adekvatno sprovođenje postupaka finansiranja programa od javnog interesa koje realizuju udruženja.

Za prijavu zaposlenih u JLS na regionalnu obuku, potrebno je poslati popunjeni prijavni formular iz priloga u:

  • skeniranoj verziji potpisom ovlašćenog lica, kao i
  • elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima) na adresu igor.pucarevic@skgo.org najkasnije do petka, 17. maja. 

Obuka se sprovodi u okviru Projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou", koji se realizuje preko Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO", a koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO.

Pozivno pismo za akreditovane obuke SARADNJA SA OCD - ZLATIBOR, 21-22.5.2019.pdf

Okvirna agenda SKGO obuke - ZLATIBOR - 21-22.5.2019.pdf

Prijavni formular za SKGO obuku - ZLATIBOR - 21-22.5.2019.doc

Izvod iz NAJU Sektorskog programa - Saradnja sa OCD.pdf

Vrnjačka Banja - Obuka “saradnja sa OCD i finansiranje programa od javnog interesa”

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u partnerstvu sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, organizuje dvodnevnu obuku za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave (JLS) na temu „Saradnja sa organizacijama civilnog društva i finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja“.

Obuka će biti održana u Vrnjačkoj Banji, u četvrtak i petak, 23. i 24. maja, u hotelu „Slatina“ (Ulica Slatinski venac 16), sa početkom u 10 časova.

Regionalne obuke se realizuju kao akreditovani program u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2019. godinu.

Cilj ove obuke je osposobljavanje polaznika za unapređenje saradnje JLS sa organizacijama civilnog društva (OCD), posebno u procesima odlučivanja i sprovođenja javnih usluga i adekvatno sprovođenje postupaka finansiranja programa od javnog interesa koje realizuju udruženja.

Za prijavu zaposlenih u JLS na regionalnu obuku, potrebno je poslati popunjeni prijavni formular iz priloga u:

  • skeniranoj verziji potpisom ovlašćenog lica, kao i
  • elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima) na adresu igor.pucarevic@skgo.org najkasnije do petka, 17. maja. 

Obuka se sprovodi u okviru Projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou", koji se realizuje preko Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO", a koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO.

Pozivno pismo za akreditovane obuke SARADNJA SA OCD - VRNJACKA BANJA, 23-24.5.2019.pdf

Okvirna agenda SKGO obuke - VRNJACKA BANJA - 23-24.5.2019.pdf

Prijavni formular za SKGO obuku - VRNJACKA BANJA - 23-24.5.2019.doc

Izvod iz NAJU Sektorskog programa - Saradnja sa OCD (1).pdf

Sednica Predsedništva SKGO

Osma sednica Predsedništva SKGO biće održana u petak, 24. maja 2019. godine, u prostorijama Stalne konferencije gradova i opština (Ulica Makedonska 22/VIII), sa početkom u 12 časova.

Najavno pismo VIII sednica Predsednistva SKGO.pdf

Beograd - Obuka “saradnja sa OCD i finansiranje programa od javnog interesa”

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u partnerstvu sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, organizuje dvodnevnu obuku za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave (JLS) na temu „Saradnja sa organizacijama civilnog društva i finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja“.

Obuka će biti održana u Beogradu, u četvrtak i petak, 30. i 31. maja, u prostorijama SKGO (Ulica Makedonska 22/XI), sa početkom u 10 časova.

Regionalne obuke se realizuju kao akreditovani program u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2019. godinu.

Cilj ove obuke je osposobljavanje polaznika za unapređenje saradnje JLS sa organizacijama civilnog društva (OCD), posebno u procesima odlučivanja i sprovođenja javnih usluga i adekvatno sprovođenje postupaka finansiranja programa od javnog interesa koje realizuju udruženja.

Za prijavu zaposlenih u JLS na regionalnu obuku, potrebno je poslati popunjeni prijavni formular iz priloga u:

  • skeniranoj verziji potpisom ovlašćenog lica, kao i
  • elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima) na adresu igor.pucarevic@skgo.org najkasnije do ponedeljka, 27. maja. 

Obuka se sprovodi u okviru Projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou", koji se realizuje preko Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO", a koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO.

Pozivno pismo za akreditovane obuke SARADNJA SA OCD - BGD, 30-31.5.2019.pdf

Okvirna agenda SKGO obuke - BEOGRAD - 30-31.5.2019.pdf

Prijavni formular za SKGO obuku - BGD - 30-31.5.2019.doc

Izvod iz NAJU Sektorskog programa - Saradnja sa OCD.pdf