Godišnji kalendar

Novembar

Subotica - Obuka „Unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti i usluga prema građanima i privredi“

SKGO organizuje sedam regionalnih dvodnevnih  obuka za  zaposlene u jedinicama lokalne samouprave (JLS) na temu  „Unapređenje  administrativne efikasnosti i delotvornosti i usluga prema  građanima i  privredi“. Ove obuke se sprovode u okviru Projekta   „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou", koji se realizuje   preko Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz   unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO", a   koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge  (UNOPS)  u partnerstvu sa SKGO.

Regionalne obuke se realizuju kao akreditovani program u okviru   Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u   jedinicama lokalne samouprave za 2019. godinu, koji je deo Opšteg   programa obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2019.   godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije.

Regionalne obuke vode, akreditovani predavači i eksperti SKGO-a univerzitetski profesori Predrag Dimitrijević i Dejan Vučetić.

Dvodnevna regionalna obuka će se održati u utorak i sredu, 5. i 6. novembra u hotelu „Galerija“, u Subotici, Matije Korvina 17, sa početkom u 10 časova, a u skladu sa priloženom agendom. SKGO ne pokriva putne i troškove smeštaja učesnika.

 Za prijavu zaposlenih u JLS na regionalnu obuku, potrebno je poslati popunjeni prijavni formular iz priloga na adresu igor.pucarevic@skgo.org do petka, 1. novembra u:

1. skeniranoj verziji sa potpisom ovlašćenog lica, i

2. elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima).

Kontakt osoba za dodatne informacije je Igor Pucarević, koordinator   projektne komponente, putem mejla na prethodno naznačenu adresu.

Poziv na SKGO regionalnu akreditovanu obuku ADMINISTRATIVNA EFIKASNOST - Subotica - 5-6.11.2019.pdf

Nacrt agende SKGO obuke ADMINISTRATIVNA EFIKASNOST - SU - 5-6.11.2019.pdf

Prijavni formular za SKGO obuku - SU - 5-6.11.2019.doc

Izvod iz Sektorskog programa - obuka o ADMINISTRATIVNOJ EFIKASNOSTI.pdf

Šabac - Obuka "Uzbunjivanje i zaštita uzbunjivača"

U cilju kontinuirane podrške lokalnoj samoupravi za uspostavljanje modernog službeničkog sistema i osnaživanje funkcije upravljanja ljudskim resursima, SKGO u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) i Kancelarijom Saveta Evrope realizuje drugu fazu projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“ uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope.

U okviru druge faze projekta SKGO organizuje jednodnevnu regionalnu obuku na temu „Uzbunjivanje i zaštita uzbunjivača“

Regionalna obuka se realizuje kao akreditovani program u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2019. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2019. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Cilj ove obuke je unapređenje znanja službenika u lokalnoj samoupravi koji se bave upravljanjem ljudskim resursima iz oblasti uzbunjivanja i zaštite uzbunjivača.

Regionalna obuka će se održati četvrtak14. novembrau Šapcu, u Centru za stručno usavršavanjeNikole Tesle 1a, sa početkom u 10 časova, u skladu sa priloženom agendom.

Imajući u vidu značaj ove teme za funkcionisanje JLS, molimo Vas da za učešće u obukama dostavite prijavu za maksimalno dva zaposlena, službenika koji se bavi upravljanjem ljudskim reursima i, po mogućstvu, lice u vašoj upravi ovlašćeno za prijem informacije i vođenje postupka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem.

Za prijavu zaposlenih u JLS na regionalnu obuku, potrebno je poslati popunjeni prijavni formular iz priloga u:

  1. skeniranoj verziji sa potpisom pretpostavljenog lica, kao i
  2. elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima) na adresu milos.mucok@skgo.orgnajkasnije do utorka12. novembra.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Milošu Mucoku, savetniku za upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj upravi na mejl milos.mucok@skgo.org.

Pozivno pismo uzbunjivaci - Sabac.pdf

Аgenda za ucesnike_ uzbunjivaci_sabac.pdf

Prijavni formular za SKGO papirni i elektronski - uzbunjivaci SA.doc

Program obuke - Uzbunjivanje i zastita uzbunjivaca.pdf