Godišnji kalendar

Septembar

Novi Sad - Radionica za programsko i kapitalno budžetiranje i pripremu odluka o budžetu za 2019.

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 18. septembra do 25. oktobra 2018. godine organizuje 12 regionalnih radionica za podršku gradovima, opštinama i gradskim opštinama u programskom i kapitalnom budžetiranju i pripremi odluka o budžetu za 2019. godinu. Organizacija radionica realizuje se u okviru pete faze Programa Exchange, koji finansira Evropska unija, a realizuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa SKGO.

Radionica u Novom Sadu biće održana 18. septembra 2018. godine (Skupština Grada Novog Sada, skupštinska sala, Ulica Žarka Zrenjanina 2), sa početkom u 11 časova.

Rok za prijavu učešća je 14. septembar.

Kontakt osoba za prijavu učešća je Nina Čehov, nina.cehov@skgo.org, telefon broj 011 7357-941.

 Učesnicima radionica će biti ukazano na unapređenja koja su uočena kao neophodna radi doslednije i kvalitetnije primene budžetskih klasifikacija i Uputstva za izradu programskog budžeta Ministarstva finansija. Pored toga, kao i u prethodna tri ciklusa programskog budžetiranja, JLS će na raspolaganju imati i dodatne pomoćne i instruktivne materijale za izradu odluka o budžetu, ali i u pogledu procesa rodno odgovornog budžetiranja i izrade građanskih vodiča kroz odluku o budžetu LS. Takođe, u okviru radionica biće predstavljen pravni okvir za planiranje javnih investicija kojim su predviđene značajne novine u vezi sa procesom predlaganja kapitalnih projekata, njihove pripreme, ocenjivanja i načina uključivanja u budžet kao i o sprovođenju i izveštavanju o realizaciji, a ujedno će biti predstavljeni modaliteti njegove primene u JLS. U saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike biće predstavljen i Zakon o planskom sistemu koji svojom predstojećom primenom unosi značajne promene u procese planiranja LS.

Pozivno pismo Novi Sad.pdf

Dnevni red reg radionice 2018 Novi Sad.pdf

Subotica - Radionica za programsko i kapitalno budžetiranje i pripremu odluka o budžetu za 2019.

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 18. septembra do 25. oktobra 2018. godine organizuje 12 regionalnih radionica za podršku gradovima, opštinama i gradskim opštinama u programskom i kapitalnom budžetiranju i pripremi odluka o budžetu za 2019. godinu. Organizacija radionica realizuje se u okviru pete faze Programa Exchange, koji finansira Evropska unija, a realizuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa SKGO.

Radionica u Subotici biće održana 19. septembra 2018. godine (Gradska kuća, Velika većnica, Trg slobode 1, sa početkom u 11 časova), sa početkom u 11 časova.

Rok za prijavu učešća je 14. septembar.

Kontakt osoba za prijavu učešća je Nina Čehov, nina.cehov@skgo.org, telefon broj 011 7357-941.

 Učesnicima radionica će biti ukazano na unapređenja koja su uočena kao neophodna radi doslednije i kvalitetnije primene budžetskih klasifikacija i Uputstva za izradu programskog budžeta Ministarstva finansija. Pored toga, kao i u prethodna tri ciklusa programskog budžetiranja, JLS će na raspolaganju imati i dodatne pomoćne i instruktivne materijale za izradu odluka o budžetu, ali i u pogledu procesa rodno odgovornog budžetiranja i izrade građanskih vodiča kroz odluku o budžetu LS. Takođe, u okviru radionica biće predstavljen pravni okvir za planiranje javnih investicija kojim su predviđene značajne novine u vezi sa procesom predlaganja kapitalnih projekata, njihove pripreme, ocenjivanja i načina uključivanja u budžet kao i o sprovođenju i izveštavanju o realizaciji, a ujedno će biti predstavljeni modaliteti njegove primene u JLS. U saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike biće predstavljen i Zakon o planskom sistemu koji svojom predstojećom primenom unosi značajne promene u procese planiranja LS.

Pozivno pismo Subotica.pdf

Dnevni red reg radionice 2018 Subotica.pdf

Niš - Info dan povodom poziva za podnošenje prijava za pakete podrške

Stalna konferencija gradova i opština raspisala je javni poziv za podnošenje prijava za pakete podrške:

 1. Za unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou
 2. Za unapređenje građanskog učešća i transparentnosti na lokalnom nivou
 3. Za unapređenje antikorupcijskih politika na lokalnom nivou

Paketi podrške lokalnim samoupravama podrazumevaju pružanje ekspertske podrške i stručnog znanja u predmetnim oblastima kroz obuke, mentorski rad, savetodavnu podršku i podršku unapređenju postojećih ili razvoju novih procedura i akata u lokalnim samoupravama u skladu sa razvijenim modelima i najboljim praksama.

Poziv je namenjen svim lokalnim samoupravama u Republici Srbiji, a rok za podnošenje prijava je 9. oktobar 2018.

Prijavnu dokumentaciju, kao i smernice za podnošenje prijava možete pronaći na internet stranici SKGO : http://www.skgo.org/konkursi/detaljno/182/poziv-za-podnosenje-prijava-za-pakete-podrske

Info dan organizovan u cilju detaljnog obrazloženja javnog poziva za podnošenje prijava za pakete podrške, kao i prijavne dokumentacije, biće održan u sredu, 19. septembra 2018. godine, u Nišu (Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Pariske Komune bb), sa početkom u 12 časova.

Rok za dostavljanje prijava je ponedeljak, 17. septembar, elektronskim putem na andrea.guduric@skgo.org.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati: Andreu Gudurić Janjušević na telefon 011 7357931 ili putem elektronske pošte andrea.guduric@skgo.org .

Prijavni formular-Nis.doc

Predsedništvo SKGO

Na sednici Predsedništva biće potpisan Ugovor o nastavku saradnje povodom početka nove faze podrške Stalnoj konferenciji gradova i opština kroz projekat “Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji finansijski podržava Vlada Švajcarske Konfederacije.

Ceremonija potpisivanja Ugovora o sprovođenju projekta, koji predstavlja podršku Švajcarske Vlade u oblasti upravljanja, biće održana u sredu, 19. septembra 2018. godine, u prostorijama SKGO (Makedonska 22/8), sa početkom u 13 časova.

Ugovor vredan 3,1 miliona evra, potpisaće  Ursula Lojbli, direktorka Švajcarske kancelarije za saradnju i Đorđe Staničić, generalni sekretar SKGO.

Zahvaljujući saradnji sa Švajcarskom Vladom, SKGO je mesto gde lokalne vlasti imaju priliku i mogućnost da iskažu poteškoće sa kojima se susreću, vode direktan dijalog sa ministarstvima, ali i da dobiju konkretnu podršku da usvojeni zakon ili politiku primene u praksi. Podrška lokalnoj samoupravi ogleda se u pružanju redovne savetodavne pomoći, održavanju besplatnih obuka, pripremi modela lokalnih akata, a do sada je, pripremljeno i distribuirano više od 20 vodiča i drugih instruktivnih materijala za službenike i donosioce odluka.

Švajcarska Vlada je do sada, kroz saradnju sa Stalnom konferencijom gradova i opština podržala razvoj gradova i opština sa više od devet miliona evra.

Nakon potpisivanja Ugovora, članovi Predsedništva biće upoznati sa pripremljenim modelima lokalnih akata koji su pripremljeni u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, sa objavljenim pozivom za podnošenje prijava za pakete podrške, kao i sa Predlogom odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju predloga SKGO za imenovanje članova i zamenike članova delegacije Republike Srbije u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope.

Dnevni red sednice Predsednistva.pdf

Kragujevac - Info dan povodom poziva za podnošenje prijava za pakete podrške

Stalna konferencija gradova i opština raspisala javni poziv za podnošenje prijava za pakete podrške:

 1. Za unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou
 2. Za unapređenje građanskog učešća i transparentnosti na lokalnom nivou
 3. Za unapređenje antikorupcijskih politika na lokalnom nivou

Paketi podrške lokalnim samoupravama podrazumevaju pružanje ekspertske podrške i stručnog znanja u predmetnim oblastima kroz obuke, mentorski rad, savetodavnu podršku i podršku unapređenju postojećih ili razvoju novih procedura i akata u lokalnim samoupravama u skladu sa razvijenim modelima i najboljim praksama.

Poziv je namenjen svim lokalnim samoupravama u Republici Srbiji, a rok za podnošenje prijava je 9. oktobar 2018.

Prijavnu dokumentaciju, kao i smernice za podnošenje prijava možete pronaći na internet stranici SKGO : http://www.skgo.org/konkursi/detaljno/182/poziv-za-podnosenje-prijava-za-pakete-podrske

Info dan organizovan u cilju detaljnog obrazloženja javnog poziva za podnošenje prijava za pakete podrške, kao i prijavne dokumentacije, biće održan u četvrtak 20. septembra 2018. godine, u Kragujevcu (Uprava Grada Kragujevca, Trg Slobode 3), sa početkom od 11 časova.

Rok za dostavljanje prijava je utorak, 18. septembar do 12.00 časova, elektronskim putem na andrea.guduric@skgo.org.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati: Andreu Gudurić Janjušević na telefon 011 7357931 ili putem elektronske pošte andrea.guduric@skgo.org.

Prijavni formular-Kragujevac.doc

Novi Sad - Info dan povodom poziva za podnošenje prijava za pakete podrške

Stalna konferencija gradova i opština raspisala je javni poziv za podnošenje prijava za pakete podrške:

 1. Za unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou
 2. Za unapređenje građanskog učešća i transparentnosti na lokalnom nivou
 3. Za unapređenje antikorupcijskih politika na lokalnom nivou

Paketi podrške lokalnim samoupravama podrazumevaju pružanje ekspertske podrške i stručnog znanja u predmetnim oblastima kroz obuke, mentorski rad, savetodavnu podršku i podršku unapređenju postojećih ili razvoju novih procedura i akata u lokalnim samoupravama u skladu sa razvijenim modelima i najboljim praksama.

Poziv je namenjen svim lokalnim samoupravama u Republici Srbiji, a rok za podnošenje prijava je 9. oktobar 2018.

Prijavnu dokumentaciju, kao i smernice za podnošenje prijava možete pronaći na internet stranici SKGO : http://www.skgo.org/konkursi/detaljno/182/poziv-za-podnosenje-prijava-za-pakete-podrske

Info dan u cilju detaljnog obrazloženja javnog poziva za podnošenje prijava za pakete podrške, kao i prijavne dokumentacije biće održan u petak, 21. septembra 2018. godine, u Novom Sadu (Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine, Vladike Platona bb), sa početkom od 11 časova.

Rok za dostavljanje prijava je utorak, 18. septembar do 12 časova, elektronskim putem na andrea.guduric@skgo.org.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati: Andreu Gudurić Janjušević na telefon 011 7357931 ili putem elektronske pošte andrea.guduric@skgo.org .

Prijavni formular-Novi Sad.doc

Zrenjanin - Radionica za programsko i kapitalno budžetiranje i pripremu odluka o budžetu za 2019.

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 18. septembra do 25. oktobra 2018. godine organizuje 12 regionalnih radionica za podršku gradovima, opštinama i gradskim opštinama u programskom i kapitalnom budžetiranju i pripremi odluka o budžetu za 2019. godinu. Organizacija radionica realizuje se u okviru pete faze Programa Exchange, koji finansira Evropska unija, a realizuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa SKGO.

Radionica u Zrenjaninu biće održana 26. septembra 2018. godine (Gradska kuća, skupštinska sala, Trg slobode 10, sa početkom u 11 časova), sa početkom u 11 časova.

Rok za prijavu učešća je 21. septembar.

Kontakt osoba za prijavu učešća je Nina Čehov, nina.cehov@skgo.org, telefon broj 011 7357-941.

Učesnicima radionica će biti ukazano na unapređenja koja su uočena kao neophodna radi doslednije i kvalitetnije primene budžetskih klasifikacija i Uputstva za izradu programskog budžeta Ministarstva finansija. Pored toga, kao i u prethodna tri ciklusa programskog budžetiranja, JLS će na raspolaganju imati i dodatne pomoćne i instruktivne materijale za izradu odluka o budžetu, ali i u pogledu procesa rodno odgovornog budžetiranja i izrade građanskih vodiča kroz odluku o budžetu LS. Takođe, u okviru radionica biće predstavljen pravni okvir za planiranje javnih investicija kojim su predviđene značajne novine u vezi sa procesom predlaganja kapitalnih projekata, njihove pripreme, ocenjivanja i načina uključivanja u budžet kao i o sprovođenju i izveštavanju o realizaciji, a ujedno će biti predstavljeni modaliteti njegove primene u JLS. U saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike biće predstavljen i Zakon o planskom sistemu koji svojom predstojećom primenom unosi značajne promene u procese planiranja LS.

Pozivno pismo Zrenjanin.pdf

Dnevni red reg radionice 2018 Zrenjanin.pdf

Mreža SKGO za imovinsko-pravne poslove i upravljanje imovinom

Drugi sastanak Mreže SKGO za imovinsko-pravne poslove i upravljanje imovinom biće održan u petak, 28. septembra 2018. godine, sa početkom u 11.00 časova, u Beogradu, u hotelu „Holiday Inn“, ul. Španskih boraca 74.

Predstavnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Republičkog geodetskog zavoda na sastanku će predstaviti novi Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, s posebnim osvrtom na pitanja od značaja za poslove u Vašoj nadležnosti, primenu geografskog katastarskog informacionog sistema, obaveze organa uprave da dostavljaju odluke i akte koji predstavljaju osnov za upis u katastar, upis u katastar vodova, izdavanje podataka iz katastra, brisanje držaoca i državine itd. 

Takođe, predstavnici Republičkog geodetskog zavoda upoznaće prisutne sa značajem i primenom digitalne platforme Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka (NIGP) koje ovaj sistem pruža u svakodnevnom radu. Članovi Mreže biće upoznati sa najčešćim problemima u postupcima eksproprijacije, a koje je Ministarstvo finansija uočilo u svom drugostepenom postupanju.

Rok za prijavu učešća je do srede, 26. septembra 2018. godine, elektronskim putem na ruzica.arandjelovic.ilic@skgo.org.  

Pozivno pismo Mreza za imovinu.pdf

Dnevni red.doc

Prijavni formular.doc

Oktobar

Zlatibor – Obuka „Sprovođenje procesa participativnog budžetiranja“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 2. do 26. oktobra 2018. godine organizuje sedam regionalnih obuka za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu „Sprovođenje procesa participativnog budžetiranja“. Regionalne obuke se realizuju u okviru projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou", koji podržava Vlada Švajcarske preko Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO", koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO.

Regionalna obuka na Zlatiboru biće održana u utorak i sredu, 2. i 3. oktobra,  u hotelu „Mona“ (Miladina Pećinara 26), sa početkom u 10 časova.

Za prijavu predstavnika jedinica lokalne samouprave, potrebno je poslati popunjeni prijavni formular iz priloga u:

 1. skeniranoj verziji sa potpisom ovlašćenog lica, kao i
 2. elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima)

na adresu igor.pucarevic@skgo.org najkasnije do petka, 28. septembra.

Kontakt osoba za dodatne informacije je Igor Pucarević (011/735-7954, igor.pucarevic@skgo.org).

Poziv za ucesce na regionalnoj obuci PARTICIPATIVNO BUDZETIRANJE - Zlatibor - 2-3.10.2018..pdf

Agenda - PARTICIPATIVNI BUDZET - ZLATIBOR 2-3.10.2018.pdf

Prijavni formular - PARTICIPATIVNO BUDZETIRANJE - ZLATIBOR 2-3.10.2018.doc

Vrnjačka Banja - Obuka „Sprovođenje procesa participativnog budžetiranja“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 2. do 26. oktobra 2018. godine organizuje sedam regionalnih obuka za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu „Sprovođenje procesa participativnog budžetiranja“. Regionalne obuke se realizuju u okviru projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou", koji podržava Vlada Švajcarske preko Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO", koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO.

U prilogu se nalazi pozivno pismo za dvodnevnu regionalnu obuku koja će biti održana u četvrtak i petak, 4. i 5. oktobra u hotelu „Solaris Resort“, u Vrnjačkoj Banji, Cerska 10, sa početkom u 10 časova, a u skladu sa priloženom agendom.

Za prijavu predstavnika jedinica lokalne samouprave na regionalnu obuku, potrebno je poslati popunjeni prijavni formular iz priloga u:

1. skeniranoj verziji sa Vašim ili potpisom ovlašćenog lica, kao i

2. elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima)

na adresu igor.pucarevic@skgo.org najkasnije do ponedeljka, 1. oktobra.

Kontakt osoba za dodatne informacije je Igor Pucarević (011/735-7954, igor.pucarevic@skgo.org).

Poziv za ucesce na regionalnoj obuci PARTICIPATIVNO BUDZETIRANJE - Vrnjacka Banja - 4-5.10.2018..pdf

Agenda - PARTICIPATIVNI BUDZET - VB - 4-5.10.2018.pdf

Prijavni formular - PARTICIPATIVNO BUDZETIRANJE - Vrnjacka Banja - 4-5.10.2018.doc