Godišnji kalendar

Novembar

Niš - Predstavljanje Pravilnika o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu, učeniku i odraslom

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Stalna konferencija gradova i opština pozivaju Vas na regionalne okrugle stolove: “Predstavljanje Pravilnika o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu, učeniku i odraslom”. Organizacija skupova podržana je u okviru projekta "Institucionalna podrška SKGO - treća faza", koji finansira Vlada Švajcarske Konfederacije.

Četiri regionalna skupa su organizovana tokom jeseni 2018. godine širom Srbije, a skup u Nišu biće održan 13. novembra 2018. godine u hotelu New City hotel (Vožda Karađorđa 12), sa početkom 11 časova.

Osnovni cilj regionalnih skupova je predstavljanje novog Pravilnika o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu, učeniku i odraslom, čije se usvajanje očekuje. Pravilnik uređuje bliže uslove za procenu potreba deteta, učenika i odraslog za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom kao i sastav i način rada interresorne komisije koju formira lokalna samouprava. Takođe, cilj okruglih stolova je i da se kroz dijalog, otvori diskusija o zajedničkim ciljevima i zadacima vezanim za rad Interresornih komisija u lokalnoj zajednici. Nadamo se da ćemo kroz međuinstitucionalni dijalog analizirati postojeće uloge i odgovornosti u ovoj oblasti, mapirati izazove i predložiti moguća rešenja, definisati zajedničke ciljeve i buduće aktivnosti. Sprovedena istraživanja su utvrdila da je potrebno pružiti dodatnu podršku i dodatno ojačati kapacitete lokalnih mehanizama kroz edukacije. 

Molimo Vas da na skupu obavezno prisustvuju: koordinator interresorne komisije i predsednik interresorne komisije, a ostali članovi i predstavnici lokalne samouprave su više nego dobro došli.

Rok za prijavu učešća je najkasnije do petka 09.11.2018. godine do kraja radnog vremena, slanjem prijavnog formulara na adresu maja.knezevic@skgo.org.

Kontakt osoba za dodatne informacija je sekretarka Odbora za obrazovanje, kulturu, sport i omladinu Maja Knežević Romčević ( 011-7357 958).

Pozivno pismo IRK Nis.pdf

Nacrt agende interesorne komisije - Nis.docx

Prijavni formular Nis.doc

Zrenjanin - Predstavljanje Pravilnika o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu, učeniku i odraslom

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Stalna konferencija gradova i opština-Savez gradova i opštine Srbije organizuje regionalni skup “Predstavljanje Pravilnika o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu, učeniku i odraslom”, a koji će biti održan 15. novembra 2018. godine u Zrenjaninu, u hotelu Vojvodina, Trg slobode 3-5, sa početkom u 11 časova. 

Osnovni cilj regionalnih skupova je predstavljanje novog Pravilnika o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu, učeniku i odraslom. Pravilnik uređuje bliže uslove za procenu potreba deteta, učenika i odraslog za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom kao i sastav i način rada interresorne komisije koju formira lokalna samouprava.Takođe, cilj okruglih stolova je i da se kroz dijalog, otvori diskusija o zajedničkim ciljevima i zadacima vezanim za rad Interesornih komisija u lokalnoj zajednici. Nadamo se da ćemo kroz međuinstitucionalni dijalog analizirati postojeće uloge i odgovornosti u ovoj oblasti, mapirati izazove i predložiti moguća rešenja, definisati zajedničke ciljeve i buduće aktivnosti. Sprovedena istraživanja su utvrdila da je potrebno pružiti dodatnu podršku i dodatno ojačati kapacitete lokalnih mehanizama kroz edukacije.

Rok za prijavu učešća je do utorka 13.11.2018. godine, elektronskim putem na maja.knezevic@skgo.org.

Kontakt osoba za više informacija je sekretarka Odbora za obrazovanje, kulturu, sport i omladinu Maja Knežević (011-3223 446).

Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO-treća faza“ koju sprovodi SKGO, a finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC).

Poziv IRK Zrenjanin opste.pdf

Nacrt agende interesorne komisije - Zrenjanin.docx

Prijavni formular Zrenjanin.doc

46. SKUPŠTINA SKGO