Godišnji kalendar

Septembar

Srebrno jezero - Obuke „Planiranje i zapošljavanje zaposlenih“ i „Ocenjivanje službenika u JLS i karijerni razvoj“

Dve jednodnevne regionalne obuke na teme „Planiranje i zapošljavanje zaposlenih“ i „Ocenjivanje službenika u JLS i karijerni razvoj“ koje se organizuju u okviru projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi- faza 2 koji se realizuje u saradnji Saveta Evrope, MDULS i SKGO a uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope, biće održane utorak i sredu, 10. i 11. septembra, u Velikom Gradištu na Srebrnom jezeru, u hotelu Dinčić (Ulica Jezerskih zvezda bb)sa početkom u 10 časova, u skladu sa priloženom agendom.

Obuke na ove dve važne teme namenjene su rukovodiocima organizacionih jedinica u vašoj gradskoj/opštinskoj upravi. Kako bi sve gradske opštine i JLS imale priliku da pohađaju ove obuke, molimo vas da u saradnji sa vašim kolegama odredite najviše dva rukovodioca OJ i prijavite ih za učešće na obukama.

Obuke se realizuju u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2019. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2019. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije, a izvodi ova dva programa obuke su u prilogu. Cilj ovih obuka je unapređenje znanja i veština polaznika potrebnih za uspešnu implementaciju procesa planiranja i zapošljavanja kao i procesa ocenjivanja službenika u LS.

Rok za prijavu je najkasnije do četvrtka, 6. septembra.

Pozivno pismo_Srebrno jezero.pdf

Ocenjivanje sluzbenika u JLS i karijerni razvoj.pdf

Planiranje i zaposljavanje zaposlenih.pdf

Аgenda za ucesnike_ Planiranje i zaposljavanje zaposlenih_1009_SJ.docx

Аgenda za ucesnike_Ocenjivanje sluzbenika u JLS i karijerni razvoj_1109_SЈ.docx

Prijavni formular za SKGO papirni i elektronski - SJ.doc

Kragujevac - Obuke „Planiranje i zapošljavanje zaposlenih“ i „Ocenjivanje službenika u JLS i karijerni razvoj“

Dve jednodnevne regionalne obuke na teme „Planiranje i zapošljavanje zaposlenih“ i „Ocenjivanje službenika u JLS i karijerni razvoj“ koje se organizuju u okviru projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi- faza 2 koji se realizuje u saradnji Saveta Evrope, MDULS i SKGO a uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope, biće održane u četvrtak i petak, 12. i 13. septembra, u Kragujevcu, hotel Kragujevac (Ulica Kralja Petra I broj 18), sa početkom u 10 časova.

Ovom prilikom obuke na ove dve važne teme namenjene su rukovodiocima organizacionih jedinica u vašoj gradskoj/opštinskoj upravi. Kako bi sve gradske opštine i JLS imale priliku da pohađaju ove obuke, molimo vas da u saradnji sa vašim nadređenima odredite najviše dva rukovodioca OJ i prijavite ih za učešće na obukama.

Obuke se realizuju u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2019. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2019. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije, a izvodi ova dva programa obuke su u prilogu. Cilj ovih obuka je unapređenje znanja i veština polaznika potrebnih za uspešnu implementaciju procesa planiranja i zapošljavanja kao i procesa ocenjivanja službenika u LS.

Rok za dostavljanje prijava je najkasnije do četvrtka, 6. septembra.

Pozivno pismo_Kragujevac.pdf

Ocenjivanje sluzbenika u JLS i karijerni razvoj.pdf

Planiranje i zaposljavanje zaposlenih.pdf

Аgenda za ucesnike_ Planiranje i zaposljavanje zaposlenih_1209_Kg.docx

Аgenda za ucesnike_Ocenjivanje sluzbenika u JLS i karijerni razvoj_1309_Kg.docx

Prijavni formular za SKGO papirni i elektronski - Кg.doc