Godišnji kalendar

Novembar

Kragujevac - Obuka "Uzbunjivanje i zaštita uzbunjivača"

Stalna konferencija gradova i opština, organizuje jednodnevnu regionalnu obuku na temu „Uzbunjivanje i zaštita uzbunjivača“ koja će biti održana sredu, 6. novembra, u Kragujevcu, u hotelu Kragujevac, Kralja Petra I broj 18, sa početkom u 10 časova.

Cilj ove obuke je unapređenje znanja službenika u lokalnoj samoupravi koji se bave upravljanjem ljudskim resursima iz oblasti uzbunjivanja i zaštite uzbunjivača.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Milošu Mucoku, savetniku za upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj upravi na mejl milos.mucok@skgo.org ili pozivom na 064/870-3382.

SKGO u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) i Kancelarijom Saveta Evrope sprovodi drugu fazu projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“ uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope, a u okviru kog se organizuje ova obuka. 

Pozivno pismo - Kragujevac

Prijavni formular 

Dnevni red obuke

Program obuke - Uzbunjivanje i zaštita uzbunjivača

Zlatibor - Obuka "Uzbunjivanje i zaštita uzbunjivača"

Stalna konferencija gradova i opština, organizuje jednodnevnu regionalnu obuku na temu „Uzbunjivanje i zaštita uzbunjivača“ koja će biti održana u četvrtak, 7. novembra, na Zlatiboru, u Hotelu Olimp, ul. Miladina Pećinara br. 1, sa početkom u 10 časova.

Cilj ove obuke je unapređenje znanja službenika u lokalnoj samoupravi  koji se bave upravljanjem ljudskim resursima iz oblasti uzbunjivanja i  zaštite uzbunjivača.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Milošu Mucoku,  savetniku za upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj upravi na mejl milos.mucok@skgo.org ili pozivom na 064/870-3382.

SKGO u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave  (MDULS) i Kancelarijom Saveta Evrope sprovodi drugu fazu projekta  „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“ uz finansijsku  podršku Evropske unije i Saveta Evrope, a u okviru kog se organizuje ova  obuka. 

Pozivno pismo - Zlatibor

Prijavni formular

Dnevni red obuke

Program obuke - Uzbunjivanje i zaštita uzbunjivača

Beograd - Sastanak Mreže načelnika uprava gradova/opština i uprava gradskih opština

Stalna konferencija gradova i opština organizuje 11. sastanak Mreže načelnika uprava gradova/opština i uprava gradskih opština koji će biti održan 07. novembra 2019. godine u Sava centru (sala 4/1) u Beogradu, sa početkom u 11 časova.

Na dnevnom redu sastanka Mreže Saša Mogić, pomoćnik ministra za lokalnu samoupravu, predstaviće Nacrt zakona o referendumu i narodnoj inicijativi, koji je trenutno u fazi javne rasprave u periodu od 25.oktobra do 22.novembra 2019.godine (Nacrt zakona o referendumu i narodnoj inicijativi i propratne materijale možete naći na sajtu MDULS http://mduls.gov.rs/javne-rasprave-i-konsultacije/javna-rasprava-o-nacrtu-zakona-o-referendumu-i-narodnoj-inicijativi/).

Predstavnica Kabineta predsednika Vlade - Tim za reformu javne uprave predstaviće trenutno stanje u pogledu uvođenja novih modaliteta za unapređenje kvaliteta usluga koje JLS pružaju građanima i privredi (instant plaćanje, eVrtic, itd.), kao i ulogu JLS u daljem sprovođenju aktivnosti iz Plana prioritetnih aktivnosti za smanjenje administrativnih tereta u RS.

Predstavnici Kancelarije za IT i e-Upravu predstaviće novine u vezi sa načinom razmene podataka po službenoj dužnosti, odnosno novi Pravilnik o načinu na koji organi vrše uvid, pribavljaju, obrađuju i ustupaju, odnosno dostavljaju podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija iz registara u elektronskom obliku, a koji su neophodni za odlučivanje u upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 57/2019), kao i Instrukciju za postupanje u međuvremenu (do početka funkcionisanja Modula za odobravanje pristupa službenim evidencijama na Portalu eUprava - modul eZPSE) koja je objavljena 26.septembra 2019. na veb sajtu MDULS-u.

Takođe, načelnice/i uprava će imati prilike da budu informisani o najvažnijim rezultatima i primerima dobre prakse koji su ostvareni kroz pakete podrške u okviru projekta “Unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti” (ujednačavanje upravne prakse i jedinstveno upravno mesto), a lokalni ombudsman opštine Bačka Topola će predstaviti pozitivna iskustva u radu i funkcionisanju lokalnih ombudsmana.

Prijava učešća se vrši elektronskim putem na adresu marko.tomasevic@skgo.org, najkasnije do utorka, 05.11.2019.

Dnevni red XI Mreza nacelnika uprava.pdf

Veliko Gradište - Obuka "Uzbunjivanje i zaštita uzbunjivača"

Stalna konferencija gradova i opština, organizuje jednodnevnu regionalnu obuku na temu „Uzbunjivanje i zaštita uzbunjivača“ koja će biti održana u utorak, 12. novembra, na Srebrnom jezeru (Veliko Gradište), u hotelu Dinčić, Jezerske zvezde BB, sa početkom u 10 časova.

Cilj  ove obuke je unapređenje znanja službenika u lokalnoj samoupravi koji  se bave upravljanjem ljudskim resursima iz oblasti uzbunjivanja i  zaštite uzbunjivača.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti  Milošu Mucoku, savetniku za upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj  upravi na mejl milos.mucok@skgo.org ili pozivom na 064/870-3382.

SKGO  u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave (MDULS)  i Kancelarijom Saveta Evrope sprovodi drugu fazu projekta „Upravljanje  ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“ uz finansijsku podršku  Evropske unije i Saveta Evrope, a u okviru kog se organizuje ova obuka. 

Pozivno pismo - Srebrno jezero

Dnevni red obuke

Prijavni formular

Program obuke - Uzbunjivanje i zaštita uzbunjivača

Šabac - Obuka "Uzbunjivanje i zaštita uzbunjivača"

U cilju kontinuirane podrške lokalnoj samoupravi za uspostavljanje modernog službeničkog sistema i osnaživanje funkcije upravljanja ljudskim resursima, SKGO u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) i Kancelarijom Saveta Evrope realizuje drugu fazu projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“ uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope.

U okviru druge faze projekta SKGO organizuje jednodnevnu regionalnu obuku na temu „Uzbunjivanje i zaštita uzbunjivača“

Regionalna obuka se realizuje kao akreditovani program u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2019. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2019. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Cilj ove obuke je unapređenje znanja službenika u lokalnoj samoupravi koji se bave upravljanjem ljudskim resursima iz oblasti uzbunjivanja i zaštite uzbunjivača.

Regionalna obuka će se održati četvrtak14. novembrau Šapcu, u Centru za stručno usavršavanjeNikole Tesle 1a, sa početkom u 10 časova, u skladu sa priloženom agendom.

Imajući u vidu značaj ove teme za funkcionisanje JLS, molimo Vas da za učešće u obukama dostavite prijavu za maksimalno dva zaposlena, službenika koji se bavi upravljanjem ljudskim reursima i, po mogućstvu, lice u vašoj upravi ovlašćeno za prijem informacije i vođenje postupka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem.

Za prijavu zaposlenih u JLS na regionalnu obuku, potrebno je poslati popunjeni prijavni formular iz priloga u:

  1. skeniranoj verziji sa potpisom pretpostavljenog lica, kao i
  2. elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima) na adresu milos.mucok@skgo.orgnajkasnije do utorka12. novembra.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Milošu Mucoku, savetniku za upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj upravi na mejl milos.mucok@skgo.org.

Pozivno pismo uzbunjivaci - Sabac.pdf

Аgenda za ucesnike_ uzbunjivaci_sabac.pdf

Prijavni formular za SKGO papirni i elektronski - uzbunjivaci SA.doc

Program obuke - Uzbunjivanje i zastita uzbunjivaca.pdf

Leskovac - Obuka „Uzbunjivanje i zaštita uzbunjivača“

U cilju kontinuirane podrške lokalnoj samoupravi za uspostavljanje modernog službeničkog sistema i osnaživanje funkcije upravljanja ljudskim resursima, SKGO u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) i Kancelarijom Saveta Evrope realizuje drugu fazu projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“ uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope.

U okviru druge faze projekta SKGO organizuje jednodnevnu regionalnu obuku na temu „Uzbunjivanje i zaštita uzbunjivača“

Regionalna obuka se realizuje kao akreditovani program u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2019. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2019. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Cilj ove obuke je unapređenje znanja službenika u lokalnoj samoupravi koji se bave upravljanjem ljudskim resursima iz oblasti uzbunjivanja i zaštite uzbunjivača.

Regionalna obuka će se održati utorak19. novembrau Leksovcu, u Centru za stručno usavršavanjeLeskovačkih odreda br. 6, sa početkom u 10 časova, u skladu sa priloženom agendom.

Imajući u vidu značaj ove teme za funkcionisanje JLS, molimo Vas da za učešće u obukama dostavite prijavu za maksimalno dva zaposlena, službenika koji se bavi upravljanjem ljudskim reursima i, po mogućstvu, lice u vašoj upravi ovlašćeno za prijem informacije i vođenje postupka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem.

Rok za prijavu učešća je do petka 15. novembra na adresu milos.mucok@skgo.org

 Za sve dodatne informacije možete se obratiti Milošu Mucoku, savetniku za upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj upravi na mejl milos.mucok@skgo.org

Pozivno pismo Leskovac.pdf

Аgenda za ucesnike_ uzbunjivaci_LE.pdf

Prijavni formular za SKGO papirni i elektronski - uzbunjivaci LE.doc

Program obuke - Uzbunjivanje i zastita uzbunjivaca.pdf

Niš - Obuka „Uzbunjivanje i zaštita uzbunjivača“

U cilju kontinuirane podrške lokalnoj samoupravi za uspostavljanje modernog službeničkog sistema i osnaživanje funkcije upravljanja ljudskim resursima, SKGO u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) i Kancelarijom Saveta Evrope realizuje drugu fazu projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“ uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope.

U okviru druge faze projekta SKGO organizuje jednodnevnu regionalnu obuku na temu „Uzbunjivanje i zaštita uzbunjivača“

Regionalna obuka se realizuje kao akreditovani program u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2019. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2019. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Cilj ove obuke je unapređenje znanja službenika u lokalnoj samoupravi koji se bave upravljanjem ljudskim resursima iz oblasti uzbunjivanja i zaštite uzbunjivača.

Regionalna obuka će se održati sredu20. novembrau Nišu, u hotelu New CityVožda Karađorđa br. 12, sa početkom u 10 časova, u skladu sa priloženom agendom.

Rok za prijavu učešća je do ponedeljka 18. novembrana adresu milos.mucok@skgo.org

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Milošu Mucoku, savetniku za upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj upravi na mejl milos.mucok@skgo.org.

Pozivno pismo.pdf

Аgenda za ucesnike_NIS.pdf

Prijavni formular za SKGO papirni i elektronski -NIS.doc

Program obuke - Uzbunjivanje i zastita uzbunjivaca.pdf


Novi Sad - Obuka „Uzbunjivanje i zaštita uzbunjivača“

U cilju kontinuirane podrške lokalnoj samoupravi za uspostavljanje modernog službeničkog sistema i osnaživanje funkcije upravljanja ljudskim resursima, SKGO u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) i Kancelarijom Saveta Evrope realizuje drugu fazu projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“ uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope.

U okviru druge faze projekta SKGO organizuje jednodnevnu regionalnu obuku na temu „Uzbunjivanje i zaštita uzbunjivača“

Regionalna obuka se realizuje kao akreditovani program u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2019. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2019. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Cilj ove obuke je unapređenje znanja službenika u lokalnoj samoupravi koji se bave upravljanjem ljudskim resursima iz oblasti uzbunjivanja i zaštite uzbunjivača.

Regionalna obuka će se održati ponedeljak25. novembrau Novom Sadu, u Hotelu AleksandarBulevar cara Lazara 79, sa početkom u 10 časova, u skladu sa priloženom agendom.

Rok za prijavu je do petka 22. novembra elektronskim putem na adresu milos.mucok@skgo.org.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Milošu Mucoku, savetniku za upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj upravi na mejl milos.mucok@skgo.org.

Poziv, Novi Sad.pdf

Аgenda za ucesnike_ uzbunjivaci_NS.docx

Prijavni formular za SKGO papirni i elektronski - uzbunjivaci NS.doc

Program obuke - Uzbunjivanje i zastita uzbunjivaca.pdf


Zrenjanin - Obuka "Upravljanje javnim politikama u LS"

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), 25. novembra 2019. godine organizuje jednodnevnu regionalnu obuku „Upravljanje javnim politikama u lokalnoj samoupravi“ u Zrenjaninu, u hotelu „Vojvodina“, Trg slobode 3, sa početkom u 10 časova.

Regionalna obuka se realizuje kao akreditovani program u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2019. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2019. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Polaznici će nakon pohađanja akreditovanog programa obuke dobiti sertifikat o uspešno završenoj obuci.

Kontakt osoba za dodatne informacije je Mirjana Knežević Panajotu, savetnica za planiranje i programsko budžetiranje SKGO (mirjana.knezevic@skgo.org. 

Rok za prijavu učešća je najkasnije do 22.novembra 2019. godine. 

Ova aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta “Institucionalna podrška  SKGO – faza 3“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Zrenjanin pozivno pismo Upravljanje JP.pdf

Agenda obuka Upravljanje JP Zrenjanin.pdf

Prijavni formular Upravljanje JP Zrenjanin.doc

Model obuke Upravljanje javnim politikama.pdf

Beograd - Obuka „Uzbunjivanje i zaštita uzbunjivača“

U cilju kontinuirane podrške lokalnoj samoupravi za uspostavljanje modernog službeničkog sistema i osnaživanje funkcije upravljanja ljudskim resursima, SKGO u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) i Kancelarijom Saveta Evrope realizuje drugu fazu projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“ uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope.

U okviru druge faze projekta SKGO organizuje jednodnevnu regionalnu obuku na temu „Uzbunjivanje i zaštita uzbunjivača“

Regionalna obuka se realizuje kao akreditovani program u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2019. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2019. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Cilj ove obuke je unapređenje znanja službenika u lokalnoj samoupravi koji se bave upravljanjem ljudskim resursima iz oblasti uzbunjivanja i zaštite uzbunjivača.

Regionalna obuka će se održati utorak26. novembrau Beogradu, u Hotelu MBulevar Oslobodjenja br. 56a, sa početkom u 10 časova, u skladu sa priloženom agendom.

Rok za prijavu učešća je najkasnije do petka, 22. novembra na adresu milos.mucok@skgo.org.

Kontakt osoba za dodatne informacije je Miloš Mucok, savetnik za upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj upravi na mejl milos.mucok@skgo.org.

Poziv, Beograd.pdf

Program obuke - Uzbunjivanje i zastita uzbunjivaca.pdf

Аgenda za ucesnike_ uzbunjivaci_BG.docx

Prijavni formular za SKGO papirni i elektronski - uzbunjivaci BG.doc

Zlatibor - Obuka „Upravljanje javnim politikama u lokalnoj samoupravi“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), 27. novembra 2019. godine organizuje jednodnevnu regionalnu obuku „Upravljanje javnim politikama u lokalnoj samoupravi“ na Zlatiboru, u hotelu „Zlatiborska noć“, Bela zemlja bb, sa početkom u 10 časova.

Regionalna obuka se realizuje kao akreditovani program u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2019. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2019. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Polaznici će nakon pohađanja akreditovanog programa obuke dobiti sertifikat o uspešno završenoj obuci.

Kontakt osoba za dodatne informacije je Mirjana Knežević Panajotu, savetnica za planiranje i programsko budžetiranje SKGO (mirjana.knezevic@skgo.org)

Rok za prijavu je najkasnije do 22. novembra 2019. godine. 

Ova aktivnost se realizuje u okviru projekta “Institucionalna podrška  SKGO – faza 3“, koji sprovodi SKGO, a podržava Vlada Švajcarske.

Zlatibor pozivno pismo.pdf

Agenda upravljanje JP Zlatibor.pdf

Prijavni formular Upravljanje JP Zlatibor.doc

Model obuke Upravljanje javnim politikama.pdf

Novi Sad - Obuka "Upravljanje javnim politikama u LS"

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), 29. novembra 2019. godine organizuje jednodnevnu regionalnu obuku „Upravljanje javnim politikama u lokalnoj samoupravi“ u Novom Sad, u hotelu Šeraton, Polgar Andraša 1, sa početkom u 10 časova.

Regionalna obuka se realizuje kao akreditovani program u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2019. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2019. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Polaznici će nakon pohađanja akreditovanog programa obuke dobiti sertifikat o uspešno završenoj obuci.

Kontakt osoba za dodatne informacije je Mirjana Knežević Panajotu, savetnica za planiranje i programsko budžetiranje SKGO (mirjana.knezevic@skgo.org) 

Rok za prijavu je najkasnije do 22.novembra 2019. godine. 

Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta “Institucionalna podrška  SKGO – faza 3“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Novi Sad pozivno pismo.pdf

Agenda Upravljanje JP Novi Sad.pdf

Prijavni formular Upravljanje JP Novi Sad.doc

Model obuke Upravljanje javnim politikama.pdf