Godišnji kalendar

Novembar

Predsedništvo SKGO

Peta sednica Predsedništva SKGO biće održana 13. novembra 2018. godine, u prostorijama Stalne konferencije gradova i opština.

Peta sednica Predsednistva SKGO.docx

46. SKUPŠTINA SKGO