Godišnji kalendar

Mart

Mreža za upravljanje ljudskim resursima

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), organizuje peti sastanak Mreže SKGO za upravljanje ljudskim resursima. Sastanak Mreže biće organizovan u okviru projekta ”Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2”, koji finansira Evropska unija i Savet Evrope, a realizuje se u saradnji sa Kancelarijom Saveta Evrope u Beogradu, Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Stalnom konferencijom gradova i opština.

Peti sastanak Mreže SKGO za upravljanje ljudskim resursima biće održan u Hotel Hayat Regency (Kristalna dvorana, Milentija Popovića 5), sa početkom u 9:30 časova.

Glavna tema sastanka biće predstavljanje Projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2“, koji je nastavak istoimenog projekta kroz koji su gradovi i opštine u Srbiji dobile značajnu podršku u uspostavljanju funkcije upravljanja ljudskim resursima i stručnog usavršavanja lokalnih službenika. Na sastanku će biti predstavljen i Opšti program obuke zaposlenih u JLS za 2019. godinu,  a takođe će biti reči  o novim zakonskim rešenjima o ocenjivanju zaposlenih u lokalnoj samoupravi.

Kontakt osoba za dodatne informacije je Edi Majstorović, savetnik za upravljanje ljudskim resursima u SKGO (edi.majstorovic@skgo.org , 011 735 79 32).

Agenda Mreza SKGO 12 Mart 2019.docx