Godišnji kalendar

Septembar

Obuka “Upravljanje lokalnim javnim prevozom i održiva urbana mobilnost”

Stalna konferencija gradova i opština organizuje akreditovanu obuku “Upravljanje lokalnim javnim prevozom i održiva urbana mobilnost”. Obuka će biti održana u Kragujevcu, 27. i 28. septembra 2021. godine. 

Obuka se realizuje kao akreditovani program u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS u 2021. godini i namenjena je zaposlenima u lokalnoj upravi koji se bave poslovima urbanističkog i saobraćajnog planiranja, zaštitom životne sredine, komunalnim delatnostima i sl. Obuci mogu prisustvovati i zaposleni u javnim urbanističkim preduzećima.

Molimo vas da prijavni formular dostavite najkasnije do 24. septembra 2021. godine na mejl adresu klara.danilovic@skgo.org. SKGO snosi troškove održavanja obuke kao i smeštaja učesnika, dok troškove prevoza do mesta održavanja obuke učesnici snose sami.

Za sva pitanja u vezi sa organizacijom obuke kontakt osoba je Klara Danilović, e-mail klara.danilovic@skgo.org, tel. 0648703310.

Pozivno pismo

Prijavni formular

Izvod iz sektorskog programa stručnog usavršavanja