Konkursi

JAVNA NABAVKA - Razvoj i implementacija kampanje za komunikaciju i vidljivost projekta – 2019/AO/74

U okviru realizacije druge faze projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“, koji zajednički finansiraju Evropska unija i Saveta Evrope a sprovodi Savet Evrope u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Stalnom konferencijom gradova i opština, Savet Evrope raspisuje javnu nabavku za angažovanje kompanije za razvoj i implementaciju kampanje za komunikaciju i vidljivost projekta. Navedeni projekat se realizuje u Srbiji i predviđeno je da traje tri godine, od decembra 2018. godine do decembra 2021. godine.

Krajnji cilj kampanje jeste promocija procesa reforme javne uprave,  razvoja upravljanja ljudskim resursima u lokalnim samoupravama, i stručnog usavršavanja zaposlenih u lokalnoj administraciji. U tom kontekstu Savetu Evrope će biti potrebne usluge kao što su dizajn i priprema promo materijala, brošura, tematskih materijala za medije, izjava za medije, medijskih analiza, video materijala o projektu, kao i organizacija konferencija za štampu i gostovanja na nacionalnim i lokalnim medijima i druge slične usluge.

Predviđeno trajanje ugovora je 26 meseci, od novembra 2019. godine do decembra 2021. godine, a maksimalan ukupan budžet projekta predviđen za ove usluge je 70.000€ bez PDV.

Informacije o uslovima nabavke možete preuzeti na internet stranici Saveta Evrope pod referentnim brojem 2019/AO/74:   https://www.coe.int/en/web/portal/tenders-published-outside-the-e-procurement.

Rok za dostavljanje ponuda je 20. oktobar 2019.