Konkursi

Otvoren proces apliciranja za seminar u Singapuru o zdravstvenoj politici

Seminar „Zdravstvena politika i zdravstvene usluge zajednice, (eng. Health Policy And Community Health Services), biće održan u periodu od 9. do 13. marta 2020. godine u Singapuru, i realizuje se kroz program tehničke pomoći vlade Singapura. Seminar je namenje zvaničnicima srednjeg i visokog nivoa koji su uključeni u planiranje i administraciju javnih zdravstvenih politika ili prateće upravljanje budžetom i finansijama, imenovanim od strane njihovih vlada.

Proces apliciranja će se ubuduće obavljati putem interneta, odlaskom na zvaničan sajt Programa tehničke pomoći vlade Singapura: https://scpcatalog.wixsite.com/scp2019/health-policy, prateći uputstva koja su data u dokumentaciji. Naglašavamo da je neophodno da kanditati dobro vladaju engleskim jezikom (pismeno i usmeno).

Svi zainteresovani kandidati bi trebalo da popune aplikaciju i dostave neophodna dokumenta najkasnije do 27.1.2020. godine. Napominjemo da troškovi prevoza nisu uključeni.

Sve zainteresovane kandidate molimo da detaljno prouče informator i uputstvo za apliciranje, kako bi se što bolje informisali o zahtevima i kako bi bili sigurni da ispunjavaju zadate kriterijume.

Informator

Uputstvo za apliciranje