Konkursi

Poziv za konsultantske usluge na projektu "Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi - faza 2"

Projekat “Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2” koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a sprovodi Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu, objavljuje poziv za tri konsultanta.

Tri konsultanta će raditi kao „konsultantski tim“ koje će učestvovati u sprovođenju projektne aktivnosti „Podrška ministarstvima u razvoju 5 Sektroskih posebnih programa obuka stručnog usavršavanja“.

„Obrazac ugovora“ (Act of Engagement) i „Tenderski dokument/Projektni zadatak“ (Tender File/Terms of Reference) su podeljeni u 3 celine – jedna za svaku od konsultanskih pozicija. Molimo kadnidate da popune samo jednu celinu (lot) u „Obrascu ugovora“, tj. da prilože dokumentaciju iz „Tenderskog dokumenta/Projektnog zadataka“ koja se odnosi na poziciju za koju se prijavljuju. Kandidati mogu da se prijave samo na jednu poziciju.

Rok za prijave je 23. mart 2020. godine (na engleskom jeziku).

Act of Engagement

Tender File - Terms of Reference