Konkursi

EU Nagrada za zdravlje 2020 za pomoć u promociji vakcinacije i zdravih stilova života

U okviru Trećeg zdravstvenog programa svake godine (EU Health Programe) se dodeljuju nagrade za dostignuća u određenoj oblasti. Ove godine nagrade su predviđene za gradove I škole koji promovišu zdrav način života dece uzrasta 6-18 godina. Republika Srbija je član ovog Programa daje legitimitet gradovima da konkurišu za ovu nagradu. Evropska komisija objavljuje dva poziva u okviru EU Nagrade za zdravlje 2020:

  • Vakcinacija: nagrada za NVO, škole i vrtiće koji promovišu vakcinaciju dece (0-18 godina)
  • Zdravi životni stilovi: nagrade za gradove i škole koje promovišu zdrav životni stil dece (6-18 godina)

Nagrada za podršku vakcinaciji: 

Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO), vakcinacija sprečava oko 2-3 miliona smrtnih slučajeva širom sveta svake godine i smanjuje troškove lečenja u zavisnosti od bolesti, uključujući antimikrobne lekove.

EU 2020 Nagrada za zdravlje prepoznaće i nagraditi inicijative NVO, škola i vrtića koji žele da promovišu vakcinaciju kod dece (0-18 godina). Prakse podnete u okviru ovog poziva ne smeju biti završene pre 1. januara 2017. Ove inicijative su možda već završene ili još uvek traju u vreme pokretanja poziva za prijavu. Inicijative bi mogle obuhvatati, na primer, akcije koje deluju na unapređenje pristupa održivoj imunizaciji ili koje podižu svest putem informativnih kampanja ili drugih sredstava.

Ko može da se prijavi? 

  • Svako legalno osnovano neprofitno i nevladino telo koje je nezavisno od industrije i bez ikakvog komercijalnog, profesionalnog ili drugog sukoba interesa.
  • Bilo koji vrtić, osnovna škola ili srednja škola sa inicijativama namenjenim deci od rođenja do 18 godina.

Pobednici

  • Nagrade za kategoriju NVO: Prvi pobednik: 50 000 evra, Drugi pobednik: 30 000 evra, Treći pobednik: 20 000 evra. 
  • Nagrade za kategoriju ŠKOLE i VRTIĆI: Prvi pobednik: 50 000 evra, Drugi pobednik: 30 000 evra, Treći pobednik: 20 000 evra

Nagrada za podršku zdravim stilovima života

EU 2020 Nagrada za zdravlje prepoznaće i nagraditi inicijative gradova i škola koje su doprinele težnji ka promovisanju zdravog načina života dece (od 6 do 18 godina). Prakse predate u okviru ovog poziva ne smeju biti okončane pre 1. januara 2017. Ove inicijative su možda već završene ili još uvek traju u vreme objavljivanja poziva za prijavu. Inicijative bi mogle obuhvatati, na primer, aktivnosti koje promovišu zdravu ishranu, podižu svest o zdravoj telesnoj težini i rade na sprečavanju upotrebe duvana, posebno na sprečavanju mladih da puše.

Ko može da se prijavi? 

  • Bilo koji grad sa više od 30 000 stanovnika. U zemljama u kojima ne postoji grad sa više od 30 000 stanovnika, najveći grad ima pravo da se prijavi. 
  • Bilo koja osnovna ili srednja škola čije su inicijative usmerene na decu od 6 do 18 godina.

Pobednici:

  • Pobednici Nagrade za kategoriju GRADOVI: Prvi pobednik: 50 000 evra, Drugi pobednik: 30 000 evra, Treći pobednik: 20 000 evra 
  • Nagrade za kategoriju ŠKOLE: Prvi pobednik: 50 000 evra, Drugi pobednik: 30 000 evra, Treći pobednik: 20 000 evra.

Više informacija: https://ec.europa.eu/health/award/home_en

flyer_2020_vaccination.pdf

flyer_2020_healthy.pdf

eNews_2020EUHealthAward.pdf