Konkursi

Poziv za angažovanje konsultanta

Projekat “Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2” koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a sprovodi Savet Evrope u Srbiji, objavljuje poziv za angažovanje konsultanta – za sprovođenje projektnog zadatka „Tehnička pomoć Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave u razvoju okvira kompetencija za zaposlene u lokalnim samoupravama“ u Republici Srbiji. Ovaj projektni zadatak se sprovodi u okviru Projektne aktivnosti 1.1.2 „Podrška centralnom nivou za unapređenje strateškog i pravnog okvira za upravljanje i razvoj ljudskih resursa u lokalnim samoupravama“.

Na sledećem linku se nalaze „Obrazac ugovora“ (Act of Engagement) i „Tenderski dokument/Projektni zadatak“ (Tender File/Terms of Reference) - https://www.coe.int/sr_RS/web/belgrade/-/call-for-tend-2

Molimo kandidate da popune „Obrazac ugovora“ i prilože neophodnu dokumentaciju navedenu u „Tenderskom dokumentu/Projektnom zadatku“.

Rok za prijave je 3. jun 2020. godine, a prijavljivanje se vrši elektronskim putem (na engleskom jeziku) na adresu lsg.serbia@coe.int.