Konkursi

Angažovanje pravnog lica koje će raditi na standardizaciji e-learning programa Saveta Evrope o dobrom upravljanju

Program “Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2” koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a sprovodi Savet Evrope u Srbiji, objavljuje poziv za angažovanje pravnog lica koje će raditi na standardizaciji e-learning programa Saveta Evrope o dobrom upravljanju u cilju njegovog postavljanja na e-learning platformu Nacionalne akademije za javnu upravu (NAJU) u Srbiji.

Više informacija možete naći u dokumentima: „Obrazac ugovora“ (Act of Engagement) i „Tenderski dokument/Projektni zadatak“ koji se nalaze u prilogu.

Molimo kandidate da popune „Obrazac ugovora“ (Act of Engagement) i prilože neophodnu dokumentaciju navedenu u „Tenderskom dokumentu/Projektnom zadatku“.

Rok za prijave je 10. februar 2021 godine. Prijavljivanje se vrši elektronskim putem na adresu lsg.serbia@coe.int

AoE CoE E learning course.docx

TF.Oo.RC. CoE E learning course.docx