Konkursi

Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova - Subvencije za otvaranje novih radnih mesta u AP Vojvodini 2010

Izvor finansiranja:
AP Vojvodina - Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova

Ukupna sredstva:
Nije definisano

Vrsta podrške (ekspertska, finansijska):
Finansijska

Period trajanja:
Do utroška sredstava

Korisnici:
Pravo na subvenciju za otvaranje novih radnih mesta može ostvariti poslodavac pod uslovom:
- da nije smanjivao broj zaposlenih, u poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev,
osim u slučaju normalne fluktuacije zaposlenih;
- da nad njim nije pokrenut stečajni, odnosno likvidacioni postupak;
- da uredno izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene, za
poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev, osim ukoliko je podnosilac zahteva
novoosnovani privredni subjekt registrovan po osnovu domaćih ili stranih ulaganja ;
- da je podnosilac zahteva nad kojim je vođen stečajni postupak i kod koga je usvojen i u celosti izvršen plan
reorganizacije, uspešno poslovao najmanje 12 meseci, osim u slučaju obrazloženog zahteva nadležnog
organa lokalne samouprave;
- da je podnosilac zahteva koji je kupio privredni subjekt nad kojim je okončan postupak stečaja ili likvidacije,
uspešno poslovao najmanje 12 meseci od dana kupovine, osim u slučaju obrazloženog zahteva nadležnog
organa lokalne samouprave;
- da je nezaposleni za koga se traži subvencija i koji je prethodno bio u radnom odnosu na neodređeno vreme kod poslodavca – podnosioca zahteva, na evidenciji nezaposlenih najmanje 6 meseci.

Namena podrške:
Subvencija za otvaranje novih radnih mesta, radi zapošljavanja nezaposlenih lica prijavljenih na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje sa teritorije AP Vojvodine.

Obim podrške po jednom korisniku:
80.000,00 do 160.000,00 dinara

Kontakti:
Lokalne kancelarije Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine

Ostali relevantni podaci:
Zahtev sa biznis planom podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, prema sedištu poslodavca ili organizacione delatnosti u kojoj se realizuje program, lično ili putem pošte, na tipskom obrascu koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti sa sajta:

www.psrzrp.vojvodina.gov.rs 
www.nsz.gov.rs