Konkursi

Ministarstvo poljoprivrede Republike Srbije - Korišćenje sredstava za podršku nepoljoprivrednih aktivnosti na selu 2010

   

Izvor finansiranja 

Ministarstvo poljoprivrede Republike Srbije 

Ukupna sredstva

Nije definisano 

Vrsta podrške (ekspertska, finansijska) 

Finansijska  

Period trajanja 

15.08.2010. 

Korisnici 

Fizičko lice (nosilac porodičnog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva), preduzetnik, udruženje, zadruga koja je osnovana za umetničke i stare zanate i poslove domaće radinosti.

Namena podrške 

Ovim konkursom utvrđuju se uslovi i način korišćenja podsticajnih sredstava za podršku razvoja nepoljoprivrednih aktivnosti na selu za 2010. godinu  

Obim podrške po jednom korisniku 

Od 200.000,00 do 1.000.000,00 dinara  

Kontakti 

Uprava za agrarna plaćanja
Hajduk Veljkova 4-6, 15000 Šabac
Tel: 011/260-79-60, 260-79-61
Web: http://www.minpolj.gov.rs/  

Ostali relevantni podaci

Podsticajna sredstva dodeljuju se kao namenska i bespovratna. Za finansiranje investicija po ovom konkursu ne mogu se koristiti sredstva lizinga jer u tom slučaju vlasnik pokretne stvari odnosno nepokretnosti ne može biti korisnik podsticaja. Podnosilac zahteva može podneti jednu prijavu na konkurs za samo jednu od namena predviđenih ovim konkursom.

   

Dokumenti