Konkursi

IPA Fond – RSEDP 2

   
Izvor finansiranja  IPA Fond 
Ukupna sredstva  Mali projekti 2.000.000 eura
Veliki projekti 8.800.000 eura 
Vrsta podrške (ekspertska, finansijska)  Finansijska 
Period trajanja  10.09.2010. 
Korisnici  Pravna lica,regionalne razvojne agencije, opštinske kancelarije za lokalni ekonomski razvoj,privredne komore,javna komunalna preduzeća,lokalne kancelarije za zapošljavanje, organi za razvoj turizma,klaster asocijacije, industrijska i profesionalna udruženja
Namena podrške  Podrška uravnoteženju socio-ekonomskog razvoja u Srbiji kroz kreiranje novih mogućnosti zapošljavanja i očuvanja postojeće zaposlenosti,poboljšanje konkurentnosti preduzeća u Srbiji i okruženju,poboljšanje poslovne infrastrukture u Srbiji i okruženju 
Obim podrške po jednom korisniku  Mali projekti: 75.000 - 250.000 eura
Veliki projekti: 250.000 - 1.000.000 eura 
Kontakti  Kancelarija Evropske Unije u Srbiji
Vladimira Popovića 40, GTC Avenija 19, 11070 Novi Beograd 
Ostali relevantni podaci  Oglas konkursa i sve dodatne informacije možete dobiti na internet adresama:
webgate.ec.europa.eu
http://www.europa.rs/
http://www.rsedp2serbia.eu/ 

Dokumenti