Konkursi

Poziv za podnošenje predloga projekata za pakete podrške opštinama - EXCHANGE 3

Exchange 3Budžetska linija: 07SER01/02/51

Stalna konferencija gradova i opština u okviru programa Exchange 3, koji je finansiran od strane Delegacije Evropske Unije u Republici Srbiji, raspisuje poziv za podnošenje predloga projekata za realizaciju Paketa podrške opštinama (MSP)

Paketi podrške opštinama ne predstavljaju finansijsku podršku, već predstavljaju direktnu tehničku podršku odabranim gradovima/opštinama u Ključnim prioritetnim oblastima (KPA). Paketi podrške su prilagođeni i usmereni na aktuelne prioritete i konkretne potrebe jedinica lokalne samouprave.

Sektori/teme realizacije paketa podrške opštinama uključuju sledeće Ključne prioritetne oblasti:

  • Urbano planiranje i upravljanje
  • Održivi lokalno ekonomski razvoj
  • Razvoj i upravljanje ljudskim resursima
  • Upravljanje opštinskim budžetom
  • Upravljanje imovinom
  • Opštinske usluge prema građanima

KO MOŽE DA KONKURIŠE?

Podnosioci projekta mogu biti samo lokalne vlasti - opština, grad ili gradska opština iz Mačvanskog, Sremskog i Bačkih okruga Republike Srbije. 

Podnosioci projekta mogu nastupati samostalno ili u saradnji sa partnerskim organizacijama.

Sledeće organizacije mogu biti parneri:

  • Opština, grad ili gradska opština u Mačvanskom, Sremskom i Bačkim okruzima
  • Institucije i organizacije koje su potpuno/delimičo finasirane iz budžeta Republike Srbije/budžeta lokalne samouprave i rade na teritoriji grada/opštine podnosioca
  • Neprofitne organizacije registrovane u republici Srbiji

Dodatne informacije

Aplikacije se moraju dostaviti u zapečaćenoj koverti na adresu:
Stalna konferencija gradova i opština - EXCHANGE 3
Makedonska 22, VIII sprat
11000 Beograd, Srbija

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Ivanu Milivojeviću, koordinatoru komponente 3 EXCHANGE 3 programa putem telefona 011/3223446 ili putem elektronske pošte ivan.milivojevic@skgo.org.

* Tekst oglasa je informativnog karaktera, a Smernice za pripremu projekata su osnovni dokument za podnošenje projekata.

Dokumenti