Konkursi

Jačanje zaštite nacionalnih manjina u Srbiji

Evropska unija i Savet Evrope upućuju poziv jedinicama lokalne samouprave za podnošenje predloga projekata u oblasti podsticanja ostvarenja prava pripadnika nacionalnih manjina u sferama službene upotrebe jezika i pisma nacionalnih manjina i obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina.

Preuzmite poziv >>>