Konkursi

Poziv za učešće mladih u Inicijativi "Podmlađivanje politike" KLRVE za 2019. godinu

U okviru svoje inicijative "Podmlađivanje politike", Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope pozvaće jednu mladu osobu po državi članici da:

  • dođe u Strazbur (Francuska) da aktivno učestvuje, kao mladi delegat, u 36. (od 2. do 4. aprila) i 37. (od 29. do 31. oktobra) Plenarnom zasedanju 
  • razvije sopstveni "grass-roots" projekat kod kuće (pod okriljem Kongresa)

APLIKANTI:

Rok za podnošenje prijava Kongresu Saveta Evrope je najkasnije do 17. septembra 2018. godine

ONLAJN PRIJAVA: http://a.cs.coe.int/team81/congress_form/Inscriptions/Call_for_applications_2019.aspx

KONTAKT OSOBA:

Dolores Ríos Turón

Head of the Table Office

Congress of Local and Regional Authorities

E-mail: congress.youth@coe.int

Mlade delegate bira izborna komisija koji uključuje portparola za omladinu Kongresa, trenere za mlade i dva člana Savetodavnog veća za mlade Saveta Evrope.

Komisija će osigurati da odabrani aplikanti predstavljaju uravnoteženu grupu što se tiče rodne ravnopravnosti, kulturnog porekla i iskustva.

Kandidati će biti obavešteni o rezultatima postupka izbora do novembra 2018.

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti, u skladu sa pravilima Saveta Evrope, pokriva troškove putovanja, smeštaja i ishrane za mlade delegate.

Za dodatne informacije, možete se obratiti Sekretarijatu Delegacije Republike Srbije u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope/Službi SKGO za evropske integracije i međunarodnu saradnju (Boško Nenadović: euintegracije@skgo.org).

Poziv za mlade- Kongres 2019.docx