Konkursi

Poziv za dostavljanje ponuda u postupku nabavke računarske opreme

Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije (SKGO) otvara postupak za nabavku računarske opreme, u okviru Programa „Podrška EU inkluziji Roma - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“, koji sprovodi SKGO a finansira Evropska unija. Pozivamo Vas da nam dostavite ponudu u skladu sa tehničkom specifikacijom koja je istaknuta u Obrascu ponude, i nalazi se, uz Model ugovora koji je potrebno popuniti, u prilogu ovog Poziva.

Konkursnu dokumentaciju predmetne nabavke sačinjavaju Obrazac ponude, Model ugovora i Poziv za dostavljanje ponuda.

Predmet nabavke je računarska oprema i to:

  • šest (6) desk top računara sa pripadajućim monitorima;
  • trideset dva (30 + 2) lap top računara;
  • dva (2) multifunkcijska uređaja 4 u 1 (štampač/kopir/skener/faks) -  jedan (1) crno beli i jedan (1) kolor.

Rok za dostavljanje ponuda je 17. decembar 2018. godine do 13 časova.

Preuzmite dokumentaciju:

Poziv za dostavljanje ponuda.docx

Obrazac ponude.docx

Model ugovora.doc