Konkursi

Poziv za izražavanje zainteresovanosti za: Izbor nezavisnih ocenjivača grant šeme u okviru Programa “Podrška EU inkluziji Roma“

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) sa zadovoljstvom objavljuje otvoreni poziv za izražavanje zainteresovanosti za izbor nezavisnih ocenjivača za ocenu grant šeme u okviru Programa “Podrška EU inkluziji Roma - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“, koji finansira EU, a sprovodi SKGO.

U prilogu ovog poziva nalaze se:

  • Uputstvo za zainteresovana lica (dokument koji sadrži sve neophodne informacije i instrukcije za izražavanje zainteresovanosti/konkurisanje po ovom pozivu, sa aneksiranim opisom posla i evaluacionom tabelom)

Nadamo se da ćemo dokumentaciju od zainteresovanih lica dobiti u okviru roka definisanog u tački 1 Uputstva. Adrese za dostavljanje dokumentacije po ovom pozivu su takođe navedene u tački 1.

Rok za prijavu je 23. januar 2019. godine do 15 časova.

Preuzmite dokumente.zip