Konkursi

Javni poziv za prijavljivanje predloga projekata

DELEGACIJA EVROPSKE KOMISIJE U REPUBLICI SRBIJI i DELEGACIJA EVROPSKE KOMISIJE U BOSNI I HERCEGOVINI u saradnji sa MINISTARSTVOM FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE i DIREKCIJOM ZA EVROPSKE INTEGRACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

objavljuje poziv za dostavljanje predloga projekata iz sledećih oblasti:

  1. Unapređenje produktivnosti i konkurentnosti ekonomskih, ruralnih i prirodnih resursa
  2. Podsticanje prekogranične inicijative usmerene na razmenu ljudi i ideja sa ciljem unapređenja profesionalne saradnje i saradnje civilnog društva

koji će biti finansijski podržani iz IPA budžeta Prekograničnog programa Srbija – Bosna i Hercegovina za 2007. i 2008. godinu.

U okviru ovog poziva na raspolaganju je indikativni iznos od 3.240.000 € (1.980.000 € za Srbiju i 1.260.000 € za Bosnu i Hercegovinu) za projektne predloge iz obe partnerske zemlje.
Prijave slati poštom, dostaviti lično ili putem kurirske službe na sledeću adresu:

    ZAJEDNIČKI TEHNIČKI SEKRETARIJAT
    Nemanjina 52
    31 000 Užice
    Republika Srbija

Rok za dostavljanje predloga projekata je 6. oktobar 2009 (u slučaju lične dostave, rok za prijem je 16 časova po lokalnom vremenu istog dana). Prijave koje budu predate nakon naznačenog roka biće isključene iz procesa ocenjivanja.

Uputstvo za podnosioce predloga projekata je dostupno na sledećim internet adresama:
www.evropa.gov.rs ;
ww.dei.gov.ba ;
http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_en.htm

Kontakti za dodatne informacije:
e-mail: jtscbcsrbbih@mfin.gov.rs  
Faks: 381 31 512 394

Dokumenti