Konkursi

Savet Evrope - Poziv za angažovanje konsultanta

Program “Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2” koji zajednički   finansiraju Evropska unija i Savet Evrope , a sprovodi Savet Evrope u Srbiji, objavljuje poziv za angažovanje dva konsultanta koji će raditi na razvoju i sprovođenju obuke Upravljanje učinkom zaposlenih u lokalnoj samoupravi u obliku vebinara.

Idealni kandidati treba da imaju opšte poznavanje procesa Upravljanja ljudskim resursima u skladu sa važećim zakonskim okvirom i iskustvo u sprovođenju obuka za službenike zaposlene na centralnom i/ili lokalnom nivou.

Više informacija možete naći u dokumentima „Obrazac ugovora“ (Act of Engagement) i „Tenderski dokument/Projektni zadatak“, koji se nalaze u nastavku.

Molimo kandidate da popune „Obrazac ugovora“ (Act of Engagement) i prilože neophodnu dokumentaciju navedenu u „Tenderskom dokumentu/Projektnom zadatku“.

Rok za prijave je 27. novembar 2020. godine. Prijavljivanje se vrši elektronskim putem  na adresu lsg.serbia@coe.int.

TF.Oo.RC. Training Management of Working Performance.docx

AE.Oo.RC. Training Management of Working Performance.docx