Konkursi

Poziv za dostavljanje ponude za nabavku računarske opreme

Pozivamo pravna lica da dostave ponudu za nabavku računarske opreme, za potrebe projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2“ u skladu sa tehničkom specifikacijom koja je istaknuta u obrascu ponude i nalazi se u prilogu ovog poziva za dostavljanje ponuda.

Koristimo ovu priliku da Vas obavestimo da je u skladu sa procedurom nabavki SKGO, kriterijum za ocenu ponude: najniža ponuđena cena.

Informacije o SKGO:

Naziv : Stalna konferencija gradova i opština- Savez gradova i opština Srbije

PIB : 100043725

Adresa : Makedonska 22/VIII, 11000 Beograd.

Ponudu je potrebno dostaviti najkasnije do 26.11.2020. godine do 15.00 časova elektronskim putem na i-mejl adresu secretariat@skgo.org sa naznakom: „Ponuda – informatička oprema za potrebe projekta „Upravljanje ljudskim resursima u LS - faza 2“.

Za više informacija možete kontaktirati Srećka Jovančevića na elektronsku adresu: srecko.jovancevic@skgo.org.

Obrazac ponude - Savet Evrope.doc