Konkursi

MATRA onlajn program treninga - Vladavina prava - Javne finansije i nabavke

Onlajn trening program MATRA iz oblasti vladavine prave sprovodi se u periodu od 7. aprila do 12 maja 2021. u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Lajdenu (Holandija), Holandskog helsinškog komiteta i Haške akademije za lokalnu upravu, uz podršku Ministarstva inostranih poslova Holandije. 

Program je namenjen javnim službenicima na nacionalnom i lokalnom nivou koji se bave poslovima javnih finansija i nabavki. Prijavljivanje se vrši putem linka https://www.nhc.nl/programmes/integrity-and-accountability/matrarolt/, a rok je 28. februar 2021. Aplikacija se popunjava na engleskom jeziku koji je i radni jezik treninga.

Više informacija možete pronaći u BROŠURI