Konkursi

Poziv za podnošenje prijava za nacionalne eksperte i mentora za podršku lokalnim samoupravama u unapređenju sistema podrške roditeljstvu u prvim godinama razvoja deteta

Projekat „Podrška lokalnim samoupravama za širenje dobrih politika i praksi podrške roditeljstvu“ ima za cilj da unapredi sistem podrške roditeljima u lokalnim samoupravama u prvim godinama odrastanja deteta.

Projekat se realizuje u periodu od novembra 2020. godine do marta 2024. godine kao deo programa „Podrška podsticajnom roditeljstvu kroz igru“, a koji zajedno sprovode UNICEF, Konzorcijum institucija i organizacija koji čine Gradski zavod za javno zdravlje Beograd, Republički institut za socijalnu zaštitu, Savez udruženja medicinskih sestara predškolskih ustanova Srbije, Harmonija – Centar za podršku ranom razvoju i porodičnim odnosima i SKGO, uz finansijsku podršku Fondacije LEGO.

Projekat ima za cilj unapređenje lokalnih javnih politika i propisa i razvoj  institucionalnih i profesionalnih kapaciteta lokalne samouprave i sektora zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite za sprovođenje lokalnih usluga namenjenih pružanju dostupne, kvalitetne i održive podrške roditeljima u periodu ranog razvoja deteta, odnosno u uzrastu deteta od 0 do 6,5 godina.

U okviru projekta planirano je da se izabranim lokalnim samoupravama pruži podrška u unapređenju lokalnog sistema podrške roditeljstvu u prvim godinama razvoja deteta. U prvom delu sprovođenja ovog projekta će 5 gradova i 1 gradska opština (Novi Sad, Kragujevac, Vranje, Bor Novi Pazar i beogradska gradska opština Palilula) raditi na uspostavljanju kvalitetnih politika i lokalnih pojedinačnih ili inter-sektorskih mehanizama i usluga za podršku podsticajnom roditeljstvu u prvim godinama razvoja deteta. Novoizgrađeno znanje, iskustvo i dobre prakse iz ovih pilot gradova i opština biće preneti na drugih 27 lokalnih samouprava.

Ovim putem SKGO raspisuje javni konkurs za nacionalne eksperte i mentora koji će biti angažovani na realizaciji projektnih aktivnosti za unapređenje lokalnog sistema podrške roditeljstvu u 6 izabranih lokalnih samouprava u periodu od marta 2021.godine do jula 2022 za sledeće pozicije:

  1. EKSPERTSKA POZICIJA 1: EKSPERT IZ OBLASTI ZDRAVLJA
  2. EKSPERTSKA POZICIJA 2: EKSPERT IZ OBLASTI PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA I RANOG RAZVOJA DETETA
  3. EKSPERTSKA POZICIJA 3: EKSPERT IZ OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE I POPULACIONE POLITIKE
  4. EKSPERTSKA POZICIJA 4: EKSPERT ZA JAVNE FINANSIJE LOKALNE SAMOUPRAVE
  5. EKSPERTSKA POZICIJA 5: MENTOR ZA PODRŠKU LOKALNIM SAMOUPRAVAMA U UNAPREĐENJU SISTEMA PODRŠKE RODITELJSTVU U PRVIM GODINAMA RAZVOJA DETETA

Opis posla za ekspertske pozicije 1, 2, 3, 4 i 5 možete preuzeti OVDE

Odabrani eksperti će u međusobnoj saradnji kroz formiranje ekspertskog tima i uz koordinaciju stručnog tima SKGO realizovati predviđene aktivnosti koje su prilagođene potrebama i prioritetima izabranih lokalnih samouprava.

Zainteresovani kandidati se pozivaju da dostave svoje prijave uz  CV – na srpskom jeziku usklađenim sa EU zahtevima (europass format i sl) kao i da navedu imena i kontant podatke 3 (tri) osobe koje im daju preporuku/e.

Nekompletne prijave neće biti razmatrane.


Uz sve navode u CV-u koji se odnose na kvalifikacije i iskustvo kandidata, potrebno je navesti period zaposlenja/angažmana. Reference/dokumentacija kojima se potvrđuju navodi o kvalifikacijama i iskustvu kandidata treba da budu dostupni na zahtev SKGO, ali ih nije nužno dostavljati uz prijavu.

Kontaktirani će biti samo kandidati koji uđu u uži izbor, a komisija će nakon bodovanja sastaviti rang listu kandidata na osnovu koje će predložiti kandidate za angažovanje.

Za više informacija možete kontaktirati g-đu Maju Knežević Romčević na elektronsku adresu maja.knezevic@skgo.org

Na ovaj poziv mogu da se jave isključivo eksperti kao fizička lica.

Prijave je potrebno poslati na elektronsku adresu: sonja.vujin@skgo.org sa naznakom: „Prijava na poziv za ekspertsku poziciju 1/2/3/4/5“ (navesti ekspertsku poziciju za koju se kandidat prijavljuje).   Kandidat se ne može prijaviti za više ekspertskih pozicija u okviru ovog javnog konkursa.

Rok za prijavu kandidata je 01.03.2021. godine (do 10 časova).

SKGO poštuje rodnu ravnopravnost i garantuje jednake mogućnosti pri zapošljavanju.