Konkursi

Poziv za konsultante – 2 oblasti „Stručna podrška Nacionalnoj akademiji za javnu pravu za uvođenje funkcije praćenja rada akreditovanih trenera”

Projekat “Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2” koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a sprovodi Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu, objavljuje poziv za konsultante – 2 oblasti.

Konsultant(/konsultanti) će biti zadužen(/i) za realizaciju aktinvosti „Stručna podrška Nacionalnoj akademiji za javnu pravu za uvođenje funkcije praćenja rada akreditovanih trenera (assessment centre)”.

„Obrazac ugovora“ (Act of Engagement) i „Tenderski dokument/Projektni zadatak“ (Tender File/Terms of Reference) su podeljeni u 2 celine.

Molimo kandidate da popune „Obrazac ugovora“, tj. da prilože dokumentaciju iz „Tenderskog dokumenta/Projektnog zadataka“ koja se odnosi na poziciju za koju se prijavljuju (na srpskom ili engleskom jeziku). Kandidati mogu da se prijave za više celina.

Rok za prijave je 23. jun 2021. godine. Prijavljivanje se vrši elektronskim putem na adresu Lsg.serbia@coe.int

Poziv za konsultante - Вести (coe.int)