Konkursi

Javni poziv - Lektura i usaglašavanje Akademskog programa za lidere Saveta Evrope

Program “Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2”, koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a sprovodi Savet Evrope u Srbiji, objavljuje poziv za lekturu i usaglašavanje Akademskog programa za lidere Saveta Evrope, prevedenog na srpski jezik, sa nacionalnim kontekstom u pogledu zakonskog okvira relevantnog za lokalnu samoupravu u Srbiji.

Molimo zainteresovane kandidate da popune „Obrazac ugovora“ (Act of Engagement) i prilože dokumentaciju iz „Tenderskog dokumenta “ (Tender File) (na srpskom ili engleskom jeziku).

Rok za prijavljivanje je 18. jul 2022. godine. Prijavljivanje se vrši elektronskim putem na adresu Lsg.serbia@coe.int

Obrazac ugovora - Act of Engagement

Tenderski dokument - Tender file