Konkursi

Poziv za trenere za realizaciju „Treninga trenera”.

Projekat “Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2” koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a sprovodi Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu, objavljuje poziv za trenere.

Konsultant će biti zadužen za realizaciju „Treninga trenera”. 

„Obrazac ugovora“ (Act of Engagement) i „Tenderski dokument/Projektni zadatak“ (Tender File/Terms of Reference) su podeljeni u dve celine/”lota” – projekat će angažovati po dva trenera za svaki lot.

Molimo kandidate da popune „Obrazac ugovora“, tj. da prilože dokumentaciju iz „Tenderskog dokumenta/Projektnog zadataka“ koja se odnosi na poziciju za koju se prijavljuju (na srpskom ili engleskom jeziku).

Rok za prijave je 15. avgust 2022. godine. Prijavljivanje se vrši elektronskim putem na adresu LSG.SERBIA@coe.int

TF-LSG-ToT.pdf

AoE-LSG-ToT.docx