Konkursi

Poziv za konsultante/konsultantkinje

Projekat “Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2” koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a sprovodi Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu, objavljuje poziv za konsultante/konsultantkinje.

Konsultant/konsultantkinja će biti zadužen/a za realizaciju „Uporedne analize modela stručnog usavršavanje i preporuke za uvođenje obaveznosti stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave”.

„Obrazac ugovora“ (Act of Engagement) i „Tenderski dokument/Projektni zadatak“ (Tender File/Terms of Reference) su podeljeni u dve celine/”lota” – kandidati/kandidatkinje mogu da se prijave na oba lota u slučaju da ispunjavaju krterijume za oba lota.

Molimo kandidate/kandidatkinje da popune „Obrazac ugovora“, tj. da prilože dokumentaciju iz „Tenderskog dokumenta/Projektnog zadataka“ koja se odnosi na poziciju za koju se prijavljuju (na srpskom ili engleskom  jeziku).

 Rok za prijave je 18. avgust 2022. godine.

 Prijavljivanje se vrši elektronskim putem na adresu LSG.SERBIA@coe.int

 Obrazac ugovora

 Tenderski dokument