Konkursi

IPA Fond - Stipendije za evropske integracije

Izvor finansiranja:
IPA fond

Ukupna sredstva:
2.100.000 eura

Vrsta podrške (ekspertska, finansijska):
Finansijska

Period trajanja:
11.06.2010.

Korisnici:
Individualna pravna lica ili grupacije (konzorcijumi), međunarodne organizacije, fizička lica

Namena podrške:
Opšti cilj ugovora je da se poboljša znanje o Evropskoj uniji u populaciji mladih potencijalno uključenih u procese evropskih integracija Srbije u bliskoj budućnosti. Ovim će se postići upis odabranih srpskih diplomaca u master programe evropskih univerziteta od značaja za integraciju u EU.

Obim podrške po jednom korisniku:
Nije definisano

Kontakti:
Delegacija Evropske Unije u Republici Srbiji
Vladimira Popovića 40, GTC Avenija 19, 11070 Novi Beograd
Sofija Aranđelović
E-mail: sofija.arandjelovic@ec.europa.eu
Tel: +381 11 3083 243
Fax: +381 11 3083 201

Ostali relevantni podaci:
Formulare za apliciranje možete preuzeti sa sledeće internet adrese:
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/services/index_en.htm  

Preuzmite oglas konkursa
IPA Fond – Stipendije za evropske integracije