Konkursi

EU Fond - Finansiranje projekata Evropskih instrumenata za demokratiju i ljudska prava - EIDHR

Izvor finansiranja:
EU Fond

Ukupna sredstva:
1.200.000 eura

Vrsta podrške (ekspertska, finansijska):
Finansijska

Period trajanja:
30.06.2010.

Korisnici:
Pravna lica, neprofitne organizacije, nevladine organizacije, visokoškolske ustanove, nezavisne političke fondacije

Namena podrške:
Finansiranje projekata Evropskih instrumenata za demokratiju i ljudska prava – EIDHR
Obim podrške po jednom korisniku:
50.000 – 100.000 eura

Kontakti:
Delegacija Evropske Unije u Srbiji
Vladimira Popovića 40, 11070 Novi Beograd
E-mail: dean.skripec@ec.europa.eu, ana.ailenic@ec.europa.eu

Ostali relevantni podaci:
Preuzmite konkursna dokumenta:
EU Fond – Finansiranje projekata Evropskih instrumenata za demokratiju i ljudska prava – EIDHR

Dokumenti