Konkursi

Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova – Subvencije za samozapošljavanje u AP Vojvodini 2010

Izvor finansiranja:
AP Vojvodina - Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova

Ukupna sredstva:
Nije definisano

Vrsta podrške (ekspertska, finansijska):
Finansijska

Period trajanja:
Do utroška sredstava

Korisnici:
Nezaposlena lica prijavljena kod Nacionalne službe za zapošljavanje

Namena podrške:
Obavljanje novoregistrovane delatnosti na teritoriji AP Vojvodina

Obim podrške po jednom korisniku:
160.000,00 dinara

Kontakti:
Lokalne kancelarije Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine

Ostali relevantni podaci:
Zahtev sa biznis planom podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe za zapošljavanje prema mestu prebivališta, odnosno boravišta, lično ili putem pošte, na tipskom obrascu koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici NSZ-a ili preuzeti sa sajova:
www.psrzrp.vojvodina.gov.rs
www.nsz.gov.rs