Modeli akata

KOMPETENCIJE - Kancelarijski poslovi u oblasti urbanizma (rm42)

Preuzmi datoteku

KOMPETENCIJE - Poslovi procene uticaja i strateške procene uticaja na životnu sredinu (rm44)

Preuzmi datoteku

KOMPETENCIJE - Poslovi praćenja stanja životne sredine (rm47)

Preuzmi datoteku

KOMPETENCIJE - Imovinsko pravni poslovi (rm51)

Preuzmi datoteku

KOMPETENCIJE - Rukovodilac Odeljenja za komunalne i stambene poslove (rm59)

Preuzmi datoteku

KOMPETENCIJE - Normativno-pravni poslovi u oblasti komunalnih delatnosti, energetike i saobraćaja (rm63)

Preuzmi datoteku