Modeli akata

Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa u postupku javne nabavke

Preuzmi datoteku

Sporazum o zajedničkom sprovođenju javne nabavke

Preuzmi datoteku

Rešenje - Usvajanje zahteva za zaštitu prava u postupku javne nabavke

Preuzmi datoteku

Rešenje - Odbacivanje zahteva za zaštitu prava u postupku javne nabavke

Preuzmi datoteku

Model Odluke o građevinskom zemljištu

Preuzmi datoteku

Model Odluke o pribavljanju, raspolaganju, upravljanju i korišćenju stvari u javnoj svojini opštine

Preuzmi datoteku