Modeli akata

Modeli kontrolnih lista za inspekcije - KOMUNALNA INSPEKCIJA - Javna rasveta

Preuzmi datoteku

Modeli kontrolnih lista za inspekcije - KOMUNALNA INSPEKCIJA - Javne zelene površine

Preuzmi datoteku

Modeli kontrolnih lista za inspekcije - KOMUNALNA INSPEKCIJA - Kanalizacija

Preuzmi datoteku

Modeli kontrolnih lista za inspekcije - KOMUNALNA INSPEKCIJA - Komunalni red

Preuzmi datoteku

Modeli kontrolnih lista za inspekcije - KOMUNALNA INSPEKCIJA - Održavanje čistoće

Preuzmi datoteku

Modeli kontrolnih lista za inspekcije - KOMUNALNA INSPEKCIJA - Oglašavanje

Preuzmi datoteku