Modeli akata

Model odluke o obrazovanju Saveta za zdravlje (gradska opština) - DOC

Preuzmi datoteku

Model odluke o obrazovanju Saveta za zdravlje (opština ili grad koji ne prenosi deo nadležnosti na gradske opštine) - PD...

Preuzmi datoteku

Model Poslovnika Saveta za zdravlje grada - PDF

Preuzmi datoteku

Model Poslovnika Saveta za zdravlje grada - DOC

Preuzmi datoteku

Model Poslovnika Saveta za zdravlje gradske opštine - PDF

Preuzmi datoteku

Model Poslovnika Saveta za zdravlje gradske opštine - DOC

Preuzmi datoteku