Modeli akata

Modeli akata koje lokalni inspektori za puteve koriste u radu

Preuzmi datoteku

Odluka o načinu izjašnjavanja korisnika komunalnih usluga o kvalitetu pružanja komunalnih usluga

Preuzmi datoteku

Modeli dokumenata za komunalnu inspekciju JLS

Preuzmi datoteku

Obavezno uputstvo za obavljanje poslova komunalne milicije

Preuzmi datoteku

Odluka o boji i načinu označavanja vozila, plovila i opremi komunalne milicije

Preuzmi datoteku

Odluka o uniformi, oznakama na uniformi i načinu nošenja uniforme komunalne milicije

Preuzmi datoteku