Modeli akata

KOMPETENCIJE - Građevinski inspektor (rm121)

Preuzmi datoteku

KOMPETENCIJE - Komunalni inspektor I (rm125)

Preuzmi datoteku

KOMPETENCIJE - Prosvetni inspektor (rm129)

Preuzmi datoteku

KOMPETENCIJE - Poslovi vanrednih situacija i zaštite od elementarnih nepogoda (rm135)

Preuzmi datoteku

KOMPETENCIJE - Komunalni milicionar I - vođa patrole (rm138)

Preuzmi datoteku

KOMPETENCIJE - 39. Komunalni milicionar II (rm140)

Preuzmi datoteku