35. Skupština Stalne konferencije gradova i opština

  • Štampaj

Stalna konferencija gradova i opština održala je svoju XXXV Skupštinu 5. decembra 2005. godine u beogradskom Centru ’Sava’, uz prisustvo više od 450 učesnika iz 148 gradova i opština Srbije, visokih državnih i međunarodnih zvaničnika, diplomatskog kora, brojnih partnerskih, donatorskih, vladinih i nevladinih organizacija i institucija.

Moto najšireg skupa predstavnika lokalnih vlasti u našoj zemlji bio je ’KA BOLJOJ LOKALNOJ SAMOUPRAVI KROZ PARTNERSTVO CENTRALNE I LOKALNIH VLASTI’, a rasprava je bila posvećena dvema glavnim temama - Primena Zakona o lokalnoj samoupravi – godinu dana posle i Imovina i finansiranje lokalne samouprave.

Skupštinom SKGO je predsedavao VEROLJUB STEVANOVIĆ, predsednik SKGO i gradonačelnik Kragujevca; u ime grada domaćina učesnike je pozdravio NENAD BOGDANOVIĆ, gradonačelnik Beograda, a na skupu su govorili VOJISLAV KOŠTUNICA, predsednik Vlade Republike Srbije, PREDRAG MARKOVIĆ, predsednik Narodne skupštine Republike Srbije, ZORAN LONČAR, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu u Vladi Republike Srbije, MLAĐAN DINKIĆ, ministar finansija u Vladi Republike Srbije, MAJKL POLT, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u SCG, VILHELM MAJER, ambasador Švajcarske u SCG, MIHAEL DERUS, stalni zamenik ambasadora Savezne Republike Nemačke u SCG, LENS KLARK, glavni predstavnik UNDP za SCG i glavni koordinator Ujedinjenih nacija u SCG, MAURICIO MASARI, šef Misije OEBS za SCG, STEFANO VALENTI, šef kancelarije Saveta Evrope u SCG, DEJVID HADSON, prvi sekretar Delegacije Evropske Komisije u SCG i VUT SOER, predstavnik Evropske Agencije za Rekonstrukciju.

Predsednik Vlade Republike Srbije, Vojislav Koštunica, je istakao da je nastavak razvoja lokalnih zajednica u Srbiji uslovljen obezbeđivanjem njihove finansijske samostalnosti, ali i sprovođenjem suštinske decentralizacije vlasti, koja podrazumeva prenos mnogih ovlašćenja sa centralnog na lokalni nivo. ’Međutim, glavni preduslov svemu tome je donošenje novog republičkog ustava, bez čega ne samo da neće biti bolje i efikasnije lokalne samouprave, već ni daljeg razvoja čitave Srbije’, istakao je predsednik Vlade Srbije.

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije, Predrag Marković, naglasio je da je Predlog zakona o imovini lokalne samouprave stavljen na dnevni red Skupštine i da je time veliki deo obećanja datih prošle godine na XXXIV Skupštini SKGO – ispunjen. ’Nadam se da ste svi svesni da će usvajanje ovog zakona opštinama olakšati funkcionisanje, ali ne smete zaboraviti da će vam ga, isto tako, i znatno otežati’ naglasio je Predrag Marković, pojašnjavajući da pre svega misli na proces vraćanja imovine onima kojima je bila oduzeta u proteklim decenijama.

Gradonačelnik Beograda, Nenad Bogdanović, ukazao je na to da decentralizacija predstavlja suštinski demokratski princip i da ’ne znači samo podelu imovine i novca, već i mogućnost da se vlast podeli tako da bude bliža građaninu, kako bi on svoje svakodnevne probleme mogao da rešava na brži i efikasniji način. Zakon o lokalnoj samoupravi nudi dobra rešenja, ali je zbog inkompatibilnosti sa sadašnjim ustavnim rešenjima u mnogim slučajevima neprimenjiv, zbog čega je potreban novi ustav koji će definisati proces decentralizacije, ulogu lokalnih vlasti, njihova prava i obaveze, i to je jedan od značajnih uslova ako želimo da postanemo članica EU’.

Veroljub Stevanović, gradonačelnik Kragujevca, je, između ostalog, upozorio je na to ’da bi Zakon o imovini lokalne samouprave trebalo da izbriše sve barijere koje sada postoje, a tiču se novih investicija i otvaranja novih radnih mesta, s obzirom na to da će imovinom upravljati organi lokalne samouprave’. Takođe je ponovio da je Srbija jedina zemlja u Evropi u kojoj gradovi i opštine nemaju pravo da poseduju imovinu.

Američki ambasador, Majkl Polt, naglasio je da Srbija gubi 103 miliona evra i 4.500 hiljade radnih mesta godišnje zbog nepostojanja Zakona o imovini lokalne samouprave, kao i da je to samo deo gubitka. ’Pitanje imovine opština je od ključnog značaja i tu očigledno postoji konsenzus svih zainteresovanih strana. Ako se svi slažu da je to nešto što treba što pre uraditi, onda to pitanje treba što pre rešiti’, rekao je Polt.

U okviru Skupštine je održana panel diskusija predstavnika lokalnih vlasti sa ministrom za državnu upravu i lokalnu samoupravu Zoranom Lončarom i ministrom finansija Mlađanom Dinkićem. Predstavnici lokalne samouprave izneli su konkretne probleme i teškoće sa kojima se svakodnevno susreću u svojim opštinama, između ostalog i usled nepostojanja imovine lokalne samouprave.

Ministar finansija, Mlađan Dinkić, je odgovarajući na neka od izlaganja predsednika opština, naglasio da će 2006. godina biti posvećena fiskalnoj decentralizaciji, kao i da će dugo očekivani Zakon o finansiranju lokalne samouprave najverovatnije biti donet tokom drugog kvartala naredne godine. Prema njegovim rečima, nacrt tog zakona koji je izradila SKGO ima ’puno dobrih rešenja’ i Vlada Republike Srbije će, nakon određenih izmena, uputiti taj tekst kao svoj predlog Narodnoj skupštini Republike Srbije na usvajanje. Ministar Dinkić je ukazao na to da Ministarstvo finansija podržava donošenje Zakona o imovini lokalne samouprave, izrazivši nadu da će ovaj zakon biti usvojen na sednici Skupštine Srbije koja počinje za dva dana.

Prema rečima ministra Lončara, u proteklih godinu dana izostao je ozbiljan rad na izmeni nekoliko sektorskih zakona, što će u toku naredne godine biti ispra vljeno, te će, osim donošenja Zakona o finansiranju lokalne samouprave, biti izmenjen i sadašnji Zakon o lokalnoj samoupravi.

XXXV Skupština SKGO je bila izborna. Za predsednika Stalne konferencije gradova i opština izabran je predsednik opštine Novi Beograd, Željko Ožegović, dok su za potpredsednike izabrani Veroljub Stevanović, dosadašnji predsednik SKGO i gradonačelnik Kragujevca i Smiljko Kostić, gradonačelnik Niša. Za generalnog sekretara SKGO imenovan je Đorđe Staničić, a izabrani su i novi članovi Predsedništva i Nadzornog odbora, kao i predsednici deset resornih odbora SKGO.

’Moja uloga biće da učinim sve da se sadašnje stanje promeni nabolje, donošenjem propisa potrebnih lokalnoj samoupravi’, rekao je novi predsednik SKGO, Željko Ožegović. On je istakao da je u odnosu na preporuke Saveta Evrope koje se tiču lokalne samouprave, današnja situacija negativna. Ni posle pet godina od početka demokratskih reformi Srbija nema zakon o imovini i zakon o finansiranju lokalne samouprave, kao ni veće nadležnosti lokalne samouprave. ’U budućnosti zato moramo svi da radimo, kako lokalna samouprava, tako i viši nivoi vlasti’ rekao je Ožegović.

Nakon panel diskusija, Skupština Stalne konferencije gradova i opština je na svojoj XXXV sednici usvojila sledeće zaključke:

  • Skupština SKGO ističe neophodnost institucionalizacije različitih mehanizama konsultacije lokalnih vlasti u procesu pripreme i donošenja propisa koji su od značaja ili imaju posledice na funkcionisanje jedinica lokalne samouprave. U tom smislu, Skupština ukazuje na dobar primer novoformiranog Odbora za lokalnu samoupravu u Narodnoj skupštini Republike Srbije i pozdravlja izraženu volju Vlade Republike Srbije da se potpiše sporazum o saradnji između Vlade i SKGO.
  • Skupština SKGO još jednom ističe neophodnost zakonskog uređenja dva pitanja od presudne važnosti za dalji uravnoteženi i održivi razvoj opština i gradova u Srbiji – uspostavljanja imovine lokalne samouprave i novog sistema finansiranja lokalne samouprave. U tom smislu, Skupština očekuje usvajanje Zakona o imovini lokalne samouprave do kraja 2005. godine, odnosno Zakona o finansiranju lokalne samouprave najkasnije do kraja 2006. godine.
  • U godini kada je naša država započela pregovore za pridruživanje Evropskoj uniji, Skupština SKGO prepoznaje i posebno naglašava neophodnost saradnje i koordinacije aktivnosti svih nivoa vlasti na prilagođavanju propisa i prakse lokalne samouprave sa evropskim standardima.

Jedna od najznačajnijih tema za lokalnu samoupravu jeste pitanje nepostojanja imovine gradova i opština. Srbija je izuzetak u Evropi kao jedina zemlja u kojoj gradovi i opštine nemaju pravo da poseduju imovinu. U sali Sava Centra bio je postavljen sat koji svakog sekunda iskazuje gubitke koje trpi lokalna samouprava zbog podržavljenja imovine lokalne samouprave od 1995. godine.

Tokom održavanja Skupštine, u holu Sava centra organizovana je ’Izložba programa i projekata lokalne samouprave u Srbiji’ - prezentacije projekata SKGO i donatora u oblasti lokalne samouprave. Tom prilikom na 18 štandova predstavljeni su projekti i programi realizovani u gradovima i opštinama Srbije u saradnji Vladom Republike Srbije, SKGO, kao i sa donatorskim programom. Za vreme održavanja Izložbe, učesnici Skupštine SKGO, mogli su da se detaljnije upoznaju sa projektima, projektnim materijalim, kao i da razmene iskustva stečena u realizaciji raznovrsnih projekata.

Ovogodišnja Skupština zatvorena je na štandu Savetodavnog centra SKGO, gde je uz koktel održano kraće predstavljanje budućih aktivnosti, koncepta i ideja Savetodavnog centra.

Naredna Skupština Stalne konferencije gradova i opština održaće se, saglasno Statutu, najkasnije za dve godine.